Požádejte jako obec, spolek nebo škola o finanční příspěvek na podzimní výsadbu stromů. Grant ve výši 10 - 30 tisíc korun poskytujeme na koupi sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva a dalšího potřebného materiálu. Žádosti o grant přijímáme do 30. dubna 2017

Díky finanční podpoře společnosti Makro, Ahinsa Shoes, Reda, Svěřenské fondy a trusty, Promise Clothing, dále díky běžcům RunCzech a dalším individuálním dárcům můžeme na tyto účely rozdělit více než 350 tisíc korun

Na co určitě nesmíte v žádosti zapomenout?
 
  1. počítat s vysazením minimálně 10 stromů
  2. zvolit pro výsadbu veřejně přístupné místo (je potřeba i souhlas vlastníka pozemku)
  3. vybrat vhodné druhy dřevin pro danou lokalitu (nejlépe domácí druhy)
  4. vymyslet, jak do výsadby stromů zapojíte co nejširší veřejnost (sázení stromů je vhodné pro všechny generace :))
  5. zavázat se k tomu, že o vysazené stromy budete 5 let po výsadbě pečovat

Více informací najdete v sekci Granty