Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 10
Krátká 26  100 00 
tel.: (+420) 222 987 471
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521
 

Zuzana Kyjovská

Grantová manažerka, Fond pro NNO

„Projekt na papíře je důležitý, realizace ale oživuje komunitu, která jej vytvořila.“
Grantový tým Nadace Partnertví Zuzana posílila v roce 2007, kam přišla rovnou po ukončení studia biologie na Přírodovědecké faktultě Masarykovy univerzity. Zpočátku se podílela na administraci firemních grantových programů, které pomáhají například posílit místní iniciativy, oživovat veřejná prostranství, podporovat ekologicky šetrný životní styl nebo propojovat organizace, samosprávu a podnikatele. Později posílila tým spravující tzv. norské fondy (Fond pro NNO), které pomáhají neziskovým organizacím posílit své činnosti ve prospěch ochrany biodiverzity a klimatu.
 

Kontakt

zuzana.kyjovska@nap.cz | 515 903 115