Dozorčí rada

Předseda

JUDr. Jiří Hartmann, advokát, parter v Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři
 

Členové

Ing. Jaroslav Kratochvíl, jednatel firmy EXPERTS, s.r.o.

Ing. Jiří Hrbáček, FINATRA, s.r.o.
 

Správní rada

Předseda 

Jiří Francek, předseda správní rady, jednatel firmy NaturaServis, s. r. o.
 

Místopředsedkyně

Monika Kašparová, místopředsedkyně správní rady, konzultantka
 

Členové

Petr Hlobil, ředitel mezinárodních aktivit CEE Bankwatch Network

Vladimír Kořen, moderátor a starosta Říčan

Ladislav Miko, ředitel Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise

Pavel Dočekal, finanční manažer IBM Global Services Delivery Center, Czech Republic, s. r. o.

Čestmír Klos, ekologický novinář

Andreas Beckmann, ředitel mezinárodního dunajsko-karpatského programu WWF ve Vídni

Blažena Hušková, konzultantka, lektorka a jednatelka Labyrinth Pro, s. r. o.

Zdeněk Hotař, development manažer

Jan Dungel, malíř, grafik, ilustrátor

Jitka Klinkerová, lektorka a projektová manažerka