• Stáhnout si můžete i kompletní výroční zprávu pro rok 2015 včetně seznamu podpořených projektů, kompletní finanční zprávy i seznamu dárců Nadace Partnerství.

Starší výroční zprávy naší nadace