Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty PR

Hlavní PR
Údolní 33 | Brno | 602 00 
tel.: 515 903 122 | 775 958 907
martin.gillar@nap.cz

Stromy a krajina
Adéla Mráčková
 
Údolní 33 | Brno | 602 00 
tel.: 515 903 123 | 721 468 231
adela.mrackova@nap.cz

Otevřená zahrada
Monika Urbášková

Údolní 33 | Brno | 602 00 
tel.: 515 903 132 | 773 775 484
monika.urbaskova@nap.cz

Veřejné prostory a doprava
Anna Petříková

Údolní 33 | Brno | 602 00 
tel.: 731 481 841
anna.petrikova@nap.cz

Šetrná turistika, Moravské vinařské stezky a vinařské akce
Zdeňka Prokopová

Údolní 33 | Brno | 602 00 
tel.: 515 903 121 | 777 688 334
zdenka.prokopova@nap.cz

O titul Strom roku 2013 se utká dvanáct finálových stromů

Brno (17. května 2013) – Celostátní anketa Strom roku 2013 zná dvanáct finalistů, kteří se budou v následujících měsících snažit získat přízeň veřejnosti, a tím i finanční prostředky na péči o sebe i zeleň v okolí. Hlasování mezi finalisty totiž bude zpoplatněné a jeho výtěžek se vrátí zpět k těmto stromům. Navrhovatelé ho pak budou moci využít k odbornému ošetření finalisty, novým výsadbám nebo vytvoření informačních materiálů o stromu. Napínavé hlasování, kdo z dvanácti finalistů se stane nejsympatičtějším stromem republiky, začne 15. června. Od této doby budou na stránkách www.stromroku.cz dostupné profily finálových stromů i podrobnosti o tom, jak hlasovat. Oblíbenou anketu Strom roku letos již po dvanácté pořádá Nadace Partnerství.