Veřejná prostranství jsou nedílnou součástí našeho životního prostředí. Zaměřujeme se na budování a obnovu prostranství v obcích a městech, na vytváření lepších míst každodenního života a setkávání.

Přispíváme ke zkvalitňování veřejných prostranství 

Součástí naší práce je vzdělávání, předávání know-how a zkušeností z ČR i zahraničí:
   

Vytvořme prostor, který zohledňuje potřeby všech 

Budování veřejných prostor si žádá především pečlivé plánování, sběr potřebných dat a diskusi. Konkrétně zajišťujeme následující služby: