Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Graselovy stezky – kouzlo zapomenutého zbojnického dědictví

Koncem 80. let bylo okolí Slavonic trochu smutným místem. Na dohled stála železná opona a původně překrásné centrum chátralo. Teprve rok 89 přinesl regionu novou šanci.
V devadesátých letech se tu totiž zformovala komunita místních obyvatel, která si byla vědoma nesmírné historické i přírodní hodnoty míst na Slavonicku. Před nějakými patnácti lety si místní nadšenci ze Slavonické renesanční společnosti řekli přibližně to, co říkají o interpretaci místního dědictví i všechny příručky: „Chceme pomoci lidem ocenit NĚCO, o čem si myslíme, že stojí za to.“ A to NĚCO byl pro ně místní region a jeho atraktivity. Společně s Nadací Partnerství tehdy přišli na myšlenku tzv. Graselových stezek. Projektu, který měl za cíl identifikovat jedinečná, krásná a zapomenutá místa se zajímavou historií ve zdejším kraji a ve spojení s postavou slavného místního loupežníka Johanna Georga Grasela je
představit veřejnosti. 

Do přípravy stezek byli tehdy zapojeni jednotlivci i skupiny místních, podnikatelé – třeba majitelé místních ekofarem, i obce. Provedlo se značení a úpravy cest, instalace laviček a lávek, do terénu byly umístěny informační tabule a domácí i návštěvníci mohli objevit blízká, neznámá a krásná místa Slavonicka: Grázlovu sluj, Schillerovy kameny, psí hřbitov nebo technickou památku vodní pilu Penikov. Dění na Graselových stezkách začalo nabírat obrátky – místní lidé a spolky tu začali sázet „loupežnické duby“, zinscenovali jarmareční píseň z roku 1819 „O tom strašným Kráslu“, začali pořádat naučné výšlapy po Graselových stezkách, na stezkách pořádali pravidelný sběr odpadků. Od první stezky v roce 2003 dodnes se stezky rozšiřovaly, propojovaly další památky a zajímavosti – mimo jiné i bývalé vězení v Drosendorfu, v němž byl Grasel vězněn. 

Vše vyvrcholilo ziskem české národní ceny Heritage Award 2003 za přínos k ochraně kulturního dědictví – takové byly úspěšné začátky tohoto ukázkového projektu. Dnes jsou Graselovy stezky jednou z velkých atrakcí nejen místního regionu, ale celé dálkové trasy Greenway Praha-Vídeň vedoucí mimo jiné skrze Slavonice. Díky aktivitě místních je tento region jedním z nekrásnějších míst příhraničí, které umí atraktivně převyprávět svou historii i ukázat nádhernou místní přírodu. Zároveň zde neustále vylepšují nabídku – letošní novinkou jsou například trasy pro elektromobily s názvem „Tiše a pohodlně krajem Graselových stezek“.
 
Na Graselových stezkách se daří naplňovat pojem „šetrná turistika“ kvalitním a jedinečným obsahem, kvůli kterému se návštěvníci na Graselovy stezky rádi vrací. Tyto stezky výrazným způsobem přispívají ke společenskému i ekonomickému oživení venkovského regionu česko-rakouského pohraničí.
 
Eva Kvapilová