30 let
30 úspěchů

Od roku 1992 pracujeme pro lepší život v České republice i Evropě. Seznamte se s tím, jaký dopad má naše činnost.

0 let
0 podpořených komunit
0 úspěchů

Kategorie

Fitrovat
1. Podporujeme komunity

1. Podporujeme komunity

Umíme peníze dárců efektivně dostat k cílovým skupinám. Za 30 let jsme podpořili 3663 komunit celkovou částkou 441,5 milionu korun.

2. Vytváříme systém GRANTYS

2. Vytváříme systém GRANTYS

Díky 30leté zkušenosti s poskytováním grantů jsme vyvinuli software GRANTYS, který dnes používá 30 organizací: nejen nadace, ale i firemní fondy, samosprávy a stát.

3. Udílíme prestižní ekologickou cenu

3. Udílíme prestižní ekologickou cenu

Environmentální Cenou Josefa Vavrouška oceňujeme ty, kteří inspirují svým přínosem k udržitelnému způsobu života. Od roku 1996 se stalo laureáty 53 českých i světových osobností.

4. Pomáháme neziskovkám

4. Pomáháme neziskovkám

Zásadně jsme pomohli etablování polistopadových ekologických nevládních organizací. Patří sem Hnutí Duha, Děti Země, Frank Bold, Ekowatt nebo Ochrana Fauny.

5. Rozvíjíme nadace v regionech

5. Rozvíjíme nadace v regionech

Stabilizovali jsme 10 regionálních komunitních nadací v jejich rozvoji a vybavili je financemi pro působení v regionech. Patří k nim nadace a fondy z Třeboně, Slavičína nebo Plzně.

6. Prosazujeme péči o krajinu

6. Prosazujeme péči o krajinu

Přinesli jsme koncept „land stewardship“ a „land trust“ do střední Evropy a spoluiniciovali jsme hnutí pozemkových spolků v České republice. Vydali jsme publikaci Caring for Land.

7. Měníme zákony k lepšímu

7. Měníme zákony k lepšímu

Přinesli jsme do Česka metody plánování veřejných prostranství a nejlepší zahraniční praxi, jako americký Project for Public Spaces. Iniciovali jsme ukotvení „veřejných prostranství“ v tuzemské legislativě.

8. Školíme komunity v plánování

8. Školíme komunity v plánování

Pomohli jsme desítkám měst kultivovat veřejné prostory pro lidi. Vydali jsme 6 metodických publikací o komunitním plánování a vyškolili skupinu zkušených facilitátorů působících dodnes.

9. Podporuje nás princ Charles

9. Podporuje nás princ Charles

Podporovali jsme pilotní projekty úspor energie a obnovitelných zdrojů už v 90. letech. Zejména v oblasti Černého trojúhelníku nebo v Bílých Karpatech. Iniciovali jsme návštěvu prince Charlese v modelové ekologické obci Hostětín.

10. Monitorujeme znečištění

10. Monitorujeme znečištění

Podíleli jsme se na prosazení povinnosti informování firem o vypouštění škodlivin do prostředí. Sdružení Arnika díky registru sestavuje každý rok zprávy o znečišťovatelích.

11. Rozšiřujeme síť Greenways

11. Rozšiřujeme síť Greenways

Rozšířili jsme koncept Greenways ve střední Evropě. Od roku 1998 rozvíjíme Greenway Praha-Vídeň, na které navázaly trasy Krakov-Vídeň, Labská stezka či Stezka železné opony.

12. Značíme vinařské stezky

12. Značíme vinařské stezky

V roce 2000 jsme vyznačili první úseky Moravských vinařských stezek, které zahájily kultivaci vinařské turistiky na Moravě. Dnes pečujeme o 1 200 kilometrů těchto stezek.

13. Spojujeme víno a lidi

13. Spojujeme víno a lidi

Od roku 2009 pořádáme víkendové Festivaly otevřených sklepů jako model propojování vinařských obcí s návštěvníky z měst i zahraničí. Doplňuje je letní koncept Vína zblízka.

14. Tvoříme síť zázemí pro cyklisty

14. Tvoříme síť zázemí pro cyklisty

Od roku 2005 provozujeme certifikaci Cyklisté vítáni, ve které je zapojeno na 1 000 turistických zařízení po celé republice.

15. Monitorujeme šetrnou dopravu

15. Monitorujeme šetrnou dopravu

Od roku 2010 se zabýváme monitoringem cyklistů a pěších. Naše automatické sčítače umožňují regulovat a vyhodnocovat vytíženost tras i návratnost investic do infrastruktury.

16. Jezdíme Do práce na kole

16. Jezdíme Do práce na kole

Pro Brněnsko organizujeme od roku 2012 kampaň Do práce na kole, kde se jen letos zapojilo 3 740 účastníků. Pomáháme zaměstnavatelům v podpoře ekologičtější dopravy.

17. Jistíme Bezpečné cesty do škol

17. Jistíme Bezpečné cesty do škol

V letech 2007–2015 jsme v programu Bezpečné cesty do škol zapojili 98 škol a obcí v odstranění překážek pro to, aby děti mohly bez obav do školy cestovat pěšky nebo na kole.

18. Zklidňujeme dopravu

18. Zklidňujeme dopravu

V soutěži Cesty městy jsme v letech 2001–2016 oceňovali projekty obcí na zklidňování dopravy. Vytvořili jsme databázi více než 300 inspirativních řešení a ovlivnili stovky představitelů samospráv, projektantů i zástupců dopravní policie.

19. Zabydlujeme se v pasivní budově

19. Zabydlujeme se v pasivní budově

V roce 2012 jsme dokončili přeměnu nadační nemovitosti v centru Brna ve vzdělávací a ekologické centrum Otevřená zahrada. Ročně jím projde 30 tisíc návštěvníků nejrůznějšího věku i zaměření.

20. Boromejská zahrada ožívá

20. Boromejská zahrada ožívá

V roce 2015 jsme rozšířili Otevřenou zahradu o sousední zpustlé pozemky bývalé přírodní Boromejské zahrady a doplnili je o městskou minifarmu nebo komunitní záhony.

21. Testujeme chytré technologie

21. Testujeme chytré technologie

Od roku 2013 monitorujeme energetickou a vodní bilanci dvou našich nízkouhlíkových budov a sledujeme návratnost investic do chytrých technologií. Na základě našich zkušeností bylo postaveno nebo rekonstruováno nejméně 15 dalších areálů a budov.

22. Ozeleňujeme střechy

22. Ozeleňujeme střechy

Provádíme unikátní měření vlivu zelených střech na zadržování srážek, ochlazování mikroklimatu i tepelnou pohodu budov. Zkušenosti jsme využili pro návrh dotačního programu Zeleň střechám města Brna a pro další velká města.

23. Adaptujeme Česko

23. Adaptujeme Česko

Od roku 2016 se intenzivně věnujeme adaptacím na změnu klimatu. Prostřednictvím soutěže Adapterra Awards jsme vytvořili unikátní databázi příkladů dobrých řešení.

24. Podporujeme péči o zeleň

24. Podporujeme péči o zeleň

Dnešní expertíza pro zelenou infrastrukturu má základ v programu Strom života, jehož prostřednictvím jsme v letech 2000–2012 podpořili stovky projektů výsadeb a péče o zeleň.

25. Hledáme Strom s příběhem

25. Hledáme Strom s příběhem

Od roku 2000 organizujeme anketu Strom roku. Anketa patří k nejvíce medializovaným projektům. Za 21 let máme v databázi 256 finalistů a aktivních komunit z celé republiky.

26. Vzniká Evropský strom roku

26. Vzniká Evropský strom roku

V roce 2010 jsme založili Evropský strom roku. Soutěže se účastní už 16 zemí. Letos v ní hlasovalo téměř 800 tisíc lidí. O anketě psala světová média, naposledy The New York Times.

27. Mapujeme Stromy svobody

27. Mapujeme Stromy svobody

V roce 2018 jsme k 100. výročí republiky realizovali projekt Stromy svobody, kde jsme zmapovali 4 597 dávno zapomenutých stromů. Byli jsme u výsadby 2 766 nových Stromů republiky na 4 světadílech.

28. Sázíme budoucnost

28. Sázíme budoucnost

Od roku 2019 rozvíjíme iniciativu Sázíme budoucnost. V roce 2021 jsme překročili 2 miliony registrovaných stromů a naše data poskytli i nově vznikající platformě EU 3 Billion Trees.

29. Bojujeme za živou půdu

29. Bojujeme za živou půdu

Od roku 2015 hledáme způsob, jak přispět ke zvýšení schopnosti půdy zadržovat vodu a zastavit její znehodnocování. Zaměřili jsme se na vlastníky půdy a vznikl portál Živá půda.

30. Podporujeme šetrné zemědělství

30. Podporujeme šetrné zemědělství

V roce 2021 zpracovala Nadace studii výchozích podmínek pro regenerativní zemědělství v České republice v kontextu ukládání uhlíku do půdy, agrolesnictví a dalších konceptů.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu