Délka trvání – 1. 3. 2020 – 28. 2. 2023

Partneři: Nadace Partnerství, Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická
Podpořen z programu: Active Citizens Fund

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zvýšit odolnost české krajiny vůči suchu a dalším dopadům klimatické změny. Prosadit systémové změny ve způsobu hospodaření v krajině chceme prostřednictvím vystavění široké platformy občanských organizací a institucí. Společnými silami chceme prosadit potřebné změny v legislativě i dotační politice. Zaměříme se také na práci s vlastníky půdy, aby využili svých práv k prosazení šetrnějšího hospodaření. Dlouhodobou veřejnou kampaní budeme vyvolávat celospolečenskou debatu o problémech a řešeních současného stavu české krajiny.

Kontakt: Václav Izák vaclav.izak@nap.cz

ACF_logolink-(2).png

Project Coalition for Healthy Landscape - enforcement of systemic transformation to increase the Czech landscape's resilience to the impacts of climate change

Duration of the project – 1. 3. 2020 – 28. 2. 2023
Partners: Nadace Partnerství (Czech Environmental Partnership Foundation), Hnutí DUHA (Friends of the Earth Czech Republic), Česká společnost ornitologická (Czech Society for Ornithology – Czech national Partner for BirdLife International)

Supported by Active Citizens Fund

Summary of the project
The aim of the project is to combine fragmented efforts for systemic changes of the czech farming, to promote conditions for its sustainable use more effectively and to contribute to mitigating the impact of climate change on the czech population. The project targets will be achieved by promoting changes in official policies and legislators, landowners' empowerment to use full range of their property law, and to initiate society-wide debate on problems and ways of solving the state of the czech landscape and to press the issue of the right to a healthy environment for czech citizens.

Kontakt: Václav Izák vaclav.izak@nap.cz