V rámci projektu proběhne výzkum mezi zainteresovanými subjekty formou dotazníkového šetření, společná tvorba sylabu a metodiky plánovaného předmětu na vysokých školách nebo jeho testování se studenty. S výsledky projektu bude veřejnost seznámena během závěrečné konference.

Projekt ENABLE je podpořen z programu „ERASMUS+ KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Higher education“.

Instagram projektu

publicita-(1).png