Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty:

Martin Ander
projektový manažer programu Adapterra
Údolní 33 | 602 00 | Brno
gsm.: (+420) 732 565 042
martin.ander@nap.cz

Dita Tesařová
projektová manažerka projektu LIFE TreeCheck
Údolní 33 | 602 00 | Brno
gsm.: (+420) 605 350 265
dita.tesarova@nap.cz

Zuzana Šeptunová
koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 127, gsm: (+420) 775 856 985
zuzana.septunova@nap.cz

Andrea Křivánková
koordinátorka soutěže Adapterra Awards
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 139, gsm: (+420) 778 436 469
andrea.krivankova@nap.cz

Andrea Krůpová
koordinátorka anket Strom roku a Evropský strom roku
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 131, gsm: (+420) 775 856 359
andrea.krupova@nap.cz
 
Radim Cenek
koordinátor grantových projektů a programu Zelené oázy
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 115
radim.cenek@nap.cz

Ivana Bruchterová
koordinátorka projektu Pro vodu v krajině
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 139, gsm: (+420) 773 775 484
ivana.bruchterova@nap.cz

Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině

S potěšením Vás zveme na kulatý stůl Jak na sucho a horko - ve městě i v krajině pořádané Nadací Partnerství 4. listopadu 2019 v IPR CAMP Praha.
Sucho v krajině, vlny veder ve městě, či přívalové deště jsou dnes aktuálními tématy, a právě na ně je kulatý stůl zaměřený. Věříme, že pro Vás bude téma zajímavé a přínosné.

Z důvodu omezené kapacity Vás prosíme o registraci do 20. října 2019.

Zkusíme odpovědět na otázku, jak překonávat překážky při realizaci adaptačních opatření v obcích i krajině. Podíváme se, jaké motivační nástroje připravují velká města pro podporu budování zelených střech a na mnoho dalšího. Vystoupí osobnosti jako Michal Slezák, Vlastimil Riegr, Michal Šperling či Rostislav Dvořák a další. V rámci kulatého stolu si budete moct doslova sáhnout na konkrétní technologie pro realizaci adaptačních opatření jak ve městě, tak v krajině.
 
Kapacita zaplněna