Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty:

Martin Ander
projektový manažer programu Adapterra
Údolní 33 | 602 00 | Brno
gsm.: (+420) 732 565 042
martin.ander@nap.cz

Dita Tesařová
projektová manažerka projektu LIFE TreeCheck
Údolní 33 | 602 00 | Brno
gsm.: (+420) 605 350 265
dita.tesarova@nap.cz

Zuzana Šeptunová
koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 127, gsm: (+420) 775 856 985
zuzana.septunova@nap.cz

Andrea Křivánková
koordinátorka soutěže Adapterra Awards
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 139, gsm: (+420) 778 436 469
andrea.krivankova@nap.cz

Andrea Krůpová
koordinátorka anket Strom roku a Evropský strom roku
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 131, gsm: (+420) 775 856 359
andrea.krupova@nap.cz
 
Radim Cenek
koordinátor grantových projektů a programu Zelené oázy
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 115
radim.cenek@nap.cz

Ivana Bruchterová
koordinátorka projektu Pro vodu v krajině
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 139, gsm: (+420) 773 775 484
ivana.bruchterova@nap.cz

Nové Oslo nabízí milion eur na přípravu adaptačních strategií

Nová dotační výzva SFŽP s přiléhavý názvem Oslo nabízí aktuálně obcím a dalším právnickým osobám celkem 26 milionů korun na zpracování strategií adaptace na změnu klimatu
První letošní výzva financovaná z tzv. Norských fondů odkazuje na Norskou metropoli, která byla zvolena Evropským zeleným městem pro rok 2019. Díky ní mohou lokální a regionální hráči získat podporu od pěti do padesáti tisíc EUR (až 1,3 milionu korun) na  vytvoření dlouhodobých strategických dokumentů, které by řešily změnu klimatu, včetně vhodných adaptačních opatření.

Peníze z Osla pokryjí až 90 % způsobilých výdajů, žádat lze do vyčerpání zásob nebo do 15. března na stránkách Fondu. Strategie pak musejí být hotovy do roku 2024.

“Je skvělé, že se Norské fondy 2014-21 v oblasti životního prostředí rozbíhají. Je to výzva, která pomáhá obcím a dalším subjektům se systémovým přístupem k adaptaci na změnu klimatu. Nadace Partnerství je připravena úspěšným žadatelům pomoci jejich strategie připravit,” dodává Dita Tesařová, koordinátorka mezinárodního projektu LIFE Tree Check, který pomáhá Praze, Brnu, Plzni nebo Ostravě se snižováním efektů tepelného ostrova a naplňováním vlastních adaptačních plánů.