Stovky dobrovolníků tuto sobotu vysadí 132 ovocných stromů podél 1 060 metrů dlouhém úseku vedoucí z Vestce do Hrnčíř. Nová Alej svobody tak bude chránit nově obnovenou polní cestu mezi oběma místy.

Trasa cesty bude kopírovat historické mapy, kudy původní cesta vedla. Lemovat ji budou staré odrůdy různých ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušně  a třešně.

Výsadu doplní květinová louka, která zvýší biodiverzitu a poskytne útočiště pro živočichy. K odpočinku budou podél cesty sloužit jednoduché dřevěné lavičky. Obnova historické polní cesty přispěje k budování Zelené páteře, kterou obec realizuje ve spolupráci s Klárou Salzmann již od roku 2015.

Akce Nadace Partnerství tím navazuje na loňskou výsadbu Aleje svobody pod horou Říp, která završila úspěšnou kampaň Stromy svobody pořádanou ke stému výročí Československa.

Více na www.sazimebudoucnost.cz/alejsvobody.

Historicke_vztahy.PNG