Je vám smutno při pohledu na širé lány orné půdy bez polních cest, mezí a remízků? Máte pocit, že vy na tom nemůžete absolutně nic změnit? A co když ano?

Klíč je v rukou vlastníků

Právo rozhodovat o osudu půdy má vlastník, nikoliv hospodář. V České republice je 3,2 milionů vlastníků, kteří dohromady vlastní 76 % z celkové výměry zemědělské půdy v Česku. V praxi to znamená, že téměř každý třetí občan naší země má v kapse kousíček onoho pomyslného klíče ke zdravější krajině. Zbývá jediné: vůle a odvaha ho použít.

Vlastníte vy nebo vaši blízcí zemědělskou půdu? 

Potom právě vám je určen Rádce pro zodpovědné vlastníky , který vám představí možnosti, jak zajistit, aby o váš majetek bylo lépe pečováno, a zároveň přispět ke zdravější krajině.

Při uzavírání nové smlouvy můžete jako přílohu využít Zásady správné zemědělské praxe.