Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty:

Martin Ander
projektový manažer programu Adapterra
Údolní 33 | 602 00 | Brno
gsm.: (+420) 732 565 042
martin.ander@nap.cz

Dita Tesařová
projektová manažerka projektu LIFE TreeCheck
Údolní 33 | 602 00 | Brno
gsm.: (+420) 605 350 265
dita.tesarova@nap.cz

Zuzana Šeptunová
koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 127, gsm: (+420) 775 856 985
zuzana.septunova@nap.cz

Andrea Křivánková
koordinátorka soutěže Adapterra Awards
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 139, gsm: (+420) 778 436 469
andrea.krivankova@nap.cz

Andrea Krůpová
koordinátorka anket Strom roku a Evropský strom roku
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 131, gsm: (+420) 775 856 359
andrea.krupova@nap.cz
 
Radim Cenek
koordinátor grantových projektů a programu Zelené oázy
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 115
radim.cenek@nap.cz

Ivana Bruchterová
koordinátorka projektu Pro vodu v krajině
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 139, gsm: (+420) 773 775 484
ivana.bruchterova@nap.cz

Prohlédněte si nejkrásnější zelené střechy roku

Podívejte se na vítěze soutěže Zelená střecha roku 2019, jejímž partnerem byla i Nadace Partnerství.
V letošním ročníku soutěže Zelená střecha roku, kterou již po šesté vyhlásila odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, soutěžilo dvanáct objektů se zelenými střechami.  Od poloviny června bylo možné si fotografie soutěžících děl prohlédnout na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz. Historicky první Cenu veřejnosti v soutěži Zelená střecha roku získala Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň. První místo v kategorii Veřejná zelená střecha získala budova Main Point Pankrác v Praze. Prvenství v kategorii Zelená střecha na rodinném domě vybojovali tvůrci malé šikmé střechy ve Statenicích. Partnerem soutěže je pro letošek nově také Nadace Partnerství.

„Přihlášené zelené střechy hodnotili především odborní porotci, kteří své hodnocení nemohou založit pouze na fotografiích. Ve dnech 28. až 29. května proto navštívila odborná porota šest veřejných objektů a šest soukromých zelených střech. Členové poroty se při hodnocení zaměřili na koncepci architektonického řešení, kvalitu technického řešení zelené střechy, vhodnost použitého sortimentu rostlin, udržitelnost projektu, aktuální stav střechy a inovativnost řešení. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 20. června 2019 v Ostravě u příležitosti konference Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury,“ přiblížila hledání vítězů Jana Šimečková, ředitelka Svazu.

Kategorie Veřejná zelená střecha

První místo v kategorii Veřejná zelená střecha získala budova Main Point Pankrác v Praze, což je nájemní administrativní objekt v prostoru takzvaného Pankráckého pentagonu. Zelená střecha na čtyřicet metrů vysoké budově založené na půdorysu pěti zaoblených trojúhelníků slouží jako pobytový prostor a stala se jedním z důvodů, kterým tato budova nájemce přitahuje. Z řady výškových staveb v sousedství je střecha viditelná, proto se stala „pátou fasádou" budovy. Druhým místem ocenila porota intenzivní zelenou střechu v areálu Campus Park v Brně na Palachově náměstí. Zelená střecha na podzemním parkovišti je koncipovaná jako krajinná koláž poskládaná z jednotlivých ostrovů a příběhů, městských a přírodních ploch. Výsadby stromů, keřů a trvalek se prolínají s plochami umožňujícími posezení ale i aktivní odpočinek. Třetí místo získala budova Onkologického centra ve Fakultní nemocnici v Plzni. Jedná se o členitou zelenou střechu o více úrovních, na kterou mají přistup návštěvníci, pacienti i personál nemocnice. Porotu oslovilo především celkové architektonické a funkční členění volně přístupné plochy i uzavřená atria před ordinacemi lékařů. Zelená střecha funguje již téměř deset let, což dokazuje její udržitelnost.Čestné uznání si odnáší přihlašovatelé a tvůrci zelené střechy administrativní budovy Visionary v pražských Holešovicích. Zelená střecha zde spojuje několik základních funkcí – kromě ekologické a odpočinkové také rekreační a estetickou. Zajímavým prvkem je běžecká dráha, která umožňuje nájemníkům aktivní relaxaci. 

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě

První místo v kategorii Zelená střecha na rodinném domě získali tvůrci malé šikmé střechy ve Statenicích. Porota ocenila zejména inovativní využití minerální vlny na šikmé střešní konstrukci s originálním řešením zpomalování odtoku vody. Toto řešení vytváří velice stabilní vegetační vrstvu odolnou proti sesuvu. Druhým místem byla oceněna rozlehlá plochá střecha na dvougeneračním rodinném domě s kruhovým půdorysem, umístěným v podhůří Beskyd. Střecha slouží především k začlenění domu do okolní krajiny, a pokud beskydské počasí dovolí, využívá se i k občasnému pobytu.Třetím místem v kategorii Zelená střecha na rodinném domě ocenili porotci intenzivně řešenou terasu 
u soukromého bytu ve druhém patře historického domu se zdravotnickým zařízením v Praze u Orionky. Na minimálním prostoru terasy vznikl odpočinkový prostor, který kromě míst k posezení nabízí i pohled na mini jezírko. Bujná a rozmanitá vegetace vytváří dojem zelené oázy uprostřed velkoměsta. Velmi zdařilé bylo i přebudování terasy u bytu v nejvyšším patře bytového domu v pražské Liboci, která byla původně nehostinnou pouští betonových dlaždic, zábradlí a plechového obkladu fasády. I přes omezené možnosti statického zatížení se autorům projektu a realizační firmě podařilo proměnit prostor v místo lákající k pobytu. Dílo bylo oceněno čestným uznáním.

Chcete vědět více o nejn zelených střechách? Přijďte na nejbližší komentovanou prohlídku naší Otevřené zahrady v Brně.