Nebezpečná místa hledáme společně s dětmi

Jednotlivé projekty Bezpečných cest do škol jsou založeny na práci s dětmi, které samy vytvoří zjednodušený   bezpečnostní audit okolí jejich školy. Na jeho základě pak odborník zpracovává dopravní studii ve spolupráci s obcí.
 

"Projekt Bezpečné cesty do školy přispěl k užšímu propojení činností školy, místních občanů a obce. Vznikla díky   němu skupina lidí, která chce i nadá­le řešit dopravní situaci v Ostopovicích. Také žáci MŠ a ZŠ mohli poukázat na   místa, která jsou při cestě do školy proble­matická. Byly navrženy úpravy komunikací a přileh­lých prostor tak, aby cesta do školy byla bezpečnější."
 
Mgr. Petr Juráček, ředitel MŠ a ZŠ Ostopovice 

 

 

5 dobrých důvodů, proč vytvořit bezpečnější cestu do školy

 • Zvýšíte bezpečnost silničního provozu v okolí školy nejen pro děti.
 • Zvýšíte kvalitu životního prostředí v okolí školy.
 • Zlepšíte podmínky pro využívání šetrných způsobů dopravy (pěší, cyklistické).
 • Naučíte děti spolupracovat s obcí, dopravními odborníky a policií.
 • Získáte nové praktické podněty do výuky.
 

Nabízíme služby na míru

 • Budeme vám asistovat v průběhu celého projektu.
 • Formou semináře vás seznámíme s metodikou Bezpečných cest do škol proveřenou u nás i v zahraničí.
 • Zajistíme dotazníkové šetření ve školách pomocí online nástrojů.
 • Zpracujeme mapu nebezpečných míst, analýzu dopravního chování a preference žáků.
 • Doporučíme vám dopravního projektanta, který vypracuje na základě výstupů ze škol dopravní studii.
 • Zajistíme projednání dopravní studie s veřejností.
 • Postaráme se o propagaci projektu v médiích.
 

 Podívejte se jak pracujeme

 

Stáhněte si náš nabídkový list

bcs.png