Kus půdy vlastní víc jak 3 miliony lidí

Mnoho vlastníků neví, v jakém stavu je jejich půda, a jak se na ní hospodaří. Důsledkem je znehodnocená půda, která je méně úrodná, trpí erozí, nedokáže zadržet vodu ani živiny.

To, jak bude zemědělská půda vypadat, mohou ovlivnit právě majitelé půdy. Podobně jako to udělala Eva Pavlíková, ředitelka Česko.Digital, která říká:

S rodinou vlastníme 3,5 hektarů luk. Jako majitelka půdy cítím zodpovědnost na ní hospodařit udržitelně s respektem k přírodě, budoucnosti nás a našich dětí. Živá půda nám velmi pomohla najít nové konkrétní možnosti, jak změnit způsob hospodaření, aby byl prospěšný pro naši půdu i okolní krajinu.

Blížící se konec pachtovního roku znamená pro vlastníky ideální příležitost změnit hospodaření na své půdě. Do 30. 9. se mohou domluvit na udržitelnějším způsobu hospodaření nebo dát výpověď zemědělci, který si jejich pozemek aktuálně pronajímá.
 
Obecné tipy nestačí. Vlastníci potřebují poradit, co konkrétně pro jejich kousek půdy, pastviny, louky nebo sadu je to nejlepší a nejvhodnější. Jak se domluvit se zemědělcem na udržitelném hospodaření a v jaké podobě uzavřít férovou pachtovní smlouvu. Proto vznikl projekt Živá půda, který přesně s tímto pomáhá. A to na míru a zdarma.

Abychom vlastníkům půdy i zemědělcům co nejvíc usnadnili se v problematice zorientovat, vytvořili jsme web, který shrnuje vše: od nejjednodušších a zároveň nejefektivnějších opatření pro půdu přes poradnu až po generátor pachtovních smluv a databázi dotací. Současně poskytujeme i individuální poradenství,popisuje vývoj služby vedoucí projektu Zuzana Benešová.

Nejistota není na místě

S půdou má bohatou zkušenost Martin Smetana, který radí vlastníkům i zemědělcům, jak se o půdu lépe starat. Po studiích botaniky, zoologie a ekologie začal hospodařit na jižní Moravě a postupně proměnil půdu na své farmě k nepoznání. Se svým projektem obnovy krajiny na Zálúčí u Blatničky vyhrál v soutěži Adapterra Awards 2019 pořádanou Nadací Partnerství a ke změně přístupu inspiroval už mnoho dalších vlastníků.

Většina vlastníků, kteří o možnosti vypovědět pacht uvažují, váhá hlavně proto, že se bojí nejistoty. Myslí si, že budou muset okamžitě najít nového zemědělce a situaci vyřešit, ale realita je taková, že na dohodu se stávajícím pachtýřem nebo nalezení nového mají většinou nejméně rok,říká Martin Smetana.

Smetana má zas sebou už mnoho nákupů půdy, výpovědí pachtovních smluv i sepsání nových.
Takže vím, že to může vypadat na první pohled náročně a zdlouhavě. Kdyby se na nás obrátila alespoň desetina vlastníků se zájmem něco změnit, kvalita půdy v Česku by se výrazně zlepšila. Proto jsme se v projektu Živá půda rozhodli poskytovat poradenství zdarma,doplňuje Smetana.

Každoročně v Česku přijdeme o 21 milionů tun ornice v hodnotě 4,2 miliardy korun. Pokud nechceme, aby se toto číslo zvyšovalo, musíme zásadně změnit přístup k půdě a hospodařit udržitelně.