7 miliard do 4 let

Během pandemie covid-19 vzrostl ve městech podíl lidí dopravujících se na kole a zároveň vzrostla obliba rekreační jízdy na kole. Jízda na kole, ať už dopravní nebo rekreační, zlepšuje zdravotní stav obyvatelstva, je pro města prostorově úsporná, je čistá a bezemisní, je bezpečná, infrastruktura pro ni je levná, je ekonomicky dostupná pro uživatele.

Jízda na kole je atraktivní především tam, kde jsou kvalitní cyklostezky. A cyklostezky podle finančních ukazatelů zažívají boom,říká Michal Šindelář z Nadace Partnerství.

Samosprávy mají na následující 4 roky připraveny projekty nejméně za 7 miliard. V minulosti přicházely na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) žádosti o podporu ve výši 200 až 300 milionů ročně, nyní se žádosti blíží jedné miliardě ročně.

Takový nárůst je bezprecedentní a ještě před několika lety nepředstavitelný. Podle našeho průzkumu mají samosprávy připraveny projekty za 7 miliard jen na následující čtyři roky,říká Jaroslav Martinek z Partnerství pro městskou mobilitu.

Česká obce a města posouvají cyklodopravu dopředu, od státu však potřebují výrazně pomoci s financováním.

Úlohou příští vlády a ministra dopravy bude zajistit schválení takového rozpočtu SFDI, který bude pokrývat potřeby samospráv na investice do cyklodopravy i v době, až dosáhnou do výše 2 miliard Kč ročně,vypočítává Šindelář.