Šetrná doprava

Jsme odborníci na udržitelné cestování

Ať už vás zajímá sčítání cyklistů a pěších, plány na rozvoj cyklistické infrastruktury nebo unikátní data z monitoringu dopravy, můžete se spolehnout na naše dopravní odborníky.

Projekty

Certifikace cyklozaměstnavatel

Pomáháme firmám a jejich zaměstnancům ke snadnějšímu dojíždění na kole.

Cyklisté vítáni

Pomáháme budovat perfektní zázemí pro cyklisty i jejich kola.

Vyznačení vinařských stezek přes hranice

Vedeme vinařské stezky až na Slovensko.


Cyklistika v CZ-PL příhraničí

Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky na polsko-českém pohraničí.

Sčítání cyklistů a pěších

Nabízíme unikátní data z pohybu cyklistů a pěších.

Certifikace cyklozaměstnavatel

Pomáháme firmám a jejich zaměstnancům ke snadnějšímu dojíždění na kole.

Cyklisté vítáni

Pomáháme budovat perfektní zázemí pro cyklisty i jejich kola.

Vyznačení vinařských stezek přes hranice

Vedeme vinařské stezky až na Slovensko.


Cyklistika v CZ-PL příhraničí

Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky na polsko-českém pohraničí.

Sčítání cyklistů a pěších

Nabízíme unikátní data z pohybu cyklistů a pěších.

Aktuálně

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu