1300 kilometrů zážitků

Labská stezka patří díky spolupráci všech partnerů v ČR i v Německu na jejím budování i propagaci k nejoblíbenějším říčním stezkám v Evropě. Vede atraktivním prostředím koridoru řeky Labe od pramene v Krkonoších až k Severnímu moři u německého Cuxhavenu. Včetně odbočky do Prahy nabízí stezka 1.300 kilometrů jedinečného spojení historie, architektury a přírody. Koordinátorem Labské stezky v ČR je Nadace Partnerství.

Měření návštěvnosti i dotazníkové šetření, které proběhlo v loňském roce na Labské stezce na území Ústeckého kraje, potvrdilo stabilní zájem pěších, rekreačních cyklistů i cykloturistů o tuto trasu. Ze získaných dat vyplynulo, že cyklisté nejčastěji využívají služeb občerstvení (80 %) s denní útratou v průměru 400 Kč na osobu a návštěvníci z jiných regionů ČR a ze zahraničí často také ubytování v průměru za 700 Kč na osobu a noc.

Nadace Partnerství již od roku 2008 společně se třemi koordinačními místy v Německu a dalšími českými a německými partnery rozvíjí tento úspěšný cykloturistický produkt. Pro úspěch Labské stezky jsou však vedle silné a jednotné mezinárodní propagace klíčové také investice do infrastruktury stezky. V letošním roce bude pokračovat výstavba nových úseků v Ústeckém, Středočeském a Královéhradeckém kraji, a to s podporou fondů EU. Při zvyšování atraktivity nabídky Labské stezky nezahálí ani města na Labi.

Uživatelům stezky již tradičně slouží tištěný Cykloprůvodce Labská stezka. Jeho aktuální vydání pro letošní rok bude slavnostně pokřtěno ve čtvrtek 13. února 2020 ve 13 hodin v expozici Východních Čech v rámci veletrhu Holiday World Praha. Vedle přehledu certifikovaných služeb a možností ubytování pro cyklisty obsahuje brožura také mapy úseků s tipy na hlavní atrakce, jízdní řády přívozů, kontakty na informační centra a další důležité informace. Průvodce bude po celý rok zdarma k dispozici na všech důležitých veletrzích cyklistiky a cestovního ruchu a ve všech informačních centrech podél Labe a v zařízeních s certifikací Cyklisté vítáni na Labské stezce. 

Labská stezka slaví v letošním roce již čtvrtstoletí své existence. „Základní kámen“ dnešní Labské stezky byl položen již začátkem 90. let minulého století v Sasku. Krátce poté spatřilo světlo světa i populární logo s malým písmenem „e“, umístěné na prvním značení Labské stezky v Německu. V roce 1995 následovalo první proznačení Labské stezky v Sasku-Anhaltsku a o něco později byla proznačena až k ústí řeky Labe do Severního moře. Jubilejních 10 let výstavby infrastruktury stezky v ČR připomíná putovní výstava. Ta nabízí informace a fotografie z postupné výstavby cyklostezky v Ústeckém kraji mezi lety 2010 a 2019.