Jeden a půl metru

Novelu zákona podpořila i řada organizací včetně Českého svazu cyklistiky nebo České cyklistické federace. Cílem zákona je zvýšit bezpečnost cyklistů a pomoci dopravní policii, která dnes může postihovat jen případy končící nehodou.

Dosud byla vymahatelnost nulová, protože dopravní policie neví, jaký odstup je bezpečný. Návrh zákona jí v tomto pomůže,říká poslanec Petr Dolínek, který předložil návrh novely.

Zákon nově navrhuje bezpečný odstup při předjíždění minimálně 1,5 m tam, kde je to možné. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 km/h v hodině by podle Petra Dolínka stačila metrová vzdálenost.Ze statistik ze vzájemných srážek cyklisty s motorovým vozidlem si těžké následky odnáší v 98 % případů cyklista. Cyklisté nejsou v provozu chráněni bezpečnostními prvky vozidla, jejich ochranou před zraněním při nehodě je prostorový odstup od jiných účastníků. Proto je tato novela, byť se to nezdá, pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v provozu tak důležitá a pro její podporu spojilo síly hned několik cyklistických organizací a podporovatelů,říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství.

Zákon by mohl také prospět naplnění cílů stanovených v nové české strategii BESIP, která má snížit počet obětí nehod na polovinu. Cyklisté a pěší přitom patří mezi skupiny, kterým se strategie věnuje samostatně. Nový zákon dává policii do rukou nástroj, jak předejít případům, které dnes často končí vážným zraněním nebo dokonce smrtí.

Hodnota 1,5 metru pro bezpečné předjíždění je uzákoněna v celé řadě evropských zemí. Toto pravidlo platí například v Německu, Portugalsku, Francii nebo Belgii,uzavírá poslanec Jaroslav Vymazal, který návrh také podpořil.

Debata spojená s úpravou legislativy probíhá například v Maďarsku nebo Slovinsku, zavedení čerstvě zvažuje také Slovensko.