Dvacítka expertů na cyklistickou dopravu z řad cyklistických organizací (AutoMat, ČeMBA a dalších organizací sdružených v České cyklofederaci), Ministerstva dopravy ČR, BESIP, ROPID, dopravních inženýrů a poslanců diskutovali aktuální novelu zákona o silničním provozu týkající se bezpečného odstupu od cyklistů při předjíždění a nepovinném užívání infrastruktury cyklisty na komunikacích.

Hlavní prezentace a diskuze se týkaly bezpečného odstupu při předjíždění cyklistů a jejich bezpečnosti v silničním provozu a podílu tzv. skoronehod (Vratislav Filler ze spolku AutoMat). Diskutován byl bezpečný odstup 1,5 m i příklady z jiných států (Nizozemí) s odstupem 1 m ze strany ROPID.

Prezentace účastníků

Prezentace dopravního urbanisty Tomáše Cacha představila současný stav legislativy ohledně nepovinného používání cyklistické infrastruktury s návrhy na zlepšení současného stavu.

Autor novely, Tomáš Kindl, právník, představil pohnutky, které jej vedly k iniciování této novely, a jeho zkušenosti z pravidelné jízdy na kole v městském prostředí.

Daniel Mourek z Nadace Partnerství představil rešerši z dílny Evropské cyklistické federace ECF (zastřešující organizace cyklistických uživatelských organizací zastupující 0,5 milionu cyklistů v Evropě, ve které Česko zastupuje Česká cyklofederace) o legislativě k 1,5 m odstupu v evropských zemích.

Zatímco v západoevropských státech je běžně používán odstup 1,5 m, ve středo- a východoevropských státech tato legislativa chybívšímá si Daniel Mourek

Předkládaná cyklonovela by se měla projednávat na následujících schůzích Poslanecké sněmovny a mohla by začít platit v příštím roce.  

Akce byla spolufinancována z projektu „Mobility change, not climate change (Cyclurban+)“ financovaného německým Ministerstvem životního prostředí, programem EUKI.