Nejnovější trendy v městské mobilitě

Sedmdesátka účastníků z měst ČR, krajů, neziskových organizací i cykloprůmyslu se sešlo 16. června 2020 v pražském CAMPu.

V úvodu představil zástupce HMP, Marek Bělor, aktuální investice do cyklodopravy ve výši 170 mil. Kč a systém monitoringu cyklistů na páteřních cyklotrasách v Praze. Poté zástupkyně PpMM, Jitka Vrtalová, prezentovala strategie bezpečnosti cyklistů Vision zero a aktivity měst v ČR. Ředitel Partnerství o.p.s., Luboš Kala, poté představil národní monitoring cyklistů v ČR a různé formy technologií na sčítání cyklistů i pěších ve městech i v terénu. Zástupci měst Pardubic a Prahy představili např. kamerové systémy měření či tzv. cyklototemy.

O zahraniční účast prostřednictvím videokonference se postaral zástupce francouzské společnosti Eco-counter v rámci svého vstupu k cyklodopravě v období koronakrize ve francouzských městech Grenoble a Paříž a dočasným opatřením (tzv. pop-up cyklopruhy) v těchto městech a ke zvýšeném využívání kola v období karantény.

Odpolední část semináře byla věnována sběru dat pomocí moderních technologií typu heat map z aplikaci Na kole Prahou či od poskytovatelů sdílených kol a z údajů účastníků kampaně do Práce na kole. Zástupce Operátora ICT Praha představil současný stav automatického sčítání cyklistů v Praze a frontend data ze sčítačů na městské datové platformě Golemio.