Cyklodoprava v době post-covidové

Třicítka účastníků na místě a dalších 60 online z měst, krajů, neziskových organizací i cykloprůmyslu se sešlo 3. června 2020 v pražském CAMPu. V úvodu semináře představil náměstek primátora Prahy hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr nárůst cyklodopravy v Praze (+38% v roce 2020) a investice do infrastruktury vč. parkování kol. Poté ředitel informačního centra OSN v Praze Michal Broža prezentoval iniciativu Valného shromáždění OSN s vyhlášením 3. června jako Světového dne jízdního kola. Zástupce Evropské cyklistické federace ECF Holger Haubold ve svém online vystoupení poukázal na vzestup cyklodopravy v evropských městech a též investic EU do cyklistické infrastruktury. Čerstvý průzkum "Změny dopravního chování Čechů během pandemie!" představila Hana Brůhová-Fotýnová z ústecké university UJEP. Zástupce Norského velvyslanectví Geir Bekkevold ukázal příklady dobré praxe v cyklodopravě během pandemie z Osla a Stavangeru. Návštěvnost TOP dálkových cyklotras ČR a typy technologií na sčítání cyklistů i pěších ve městech prezentoval Luboš Kala z Partnerství o.p.s., na kterého navázal zástupce Prahy David Horatius s pražskými technologiemi sčítání cyklistů. Nizozemská dopravní urbanistka Marjolein de Lange ukázala postup, jak zlepšit hlavní dopravní třídy ve velkých městech pro cyklisty na příkladu Amsterdamu. Dopolední blok zakončil Thomas Böhmer z německého cykloklubu ADFC s prezentací výsledků hodnocení podmínek pro cyklistiku z pohledu uživatelů kol z německých měst, na něhož navázal s obdobnou prezentací Michal Šindelář z Nadace Partnerství s výsledky "Cyklobarometru" 2020 z českých měst.

Odpoledne semináře bylo věnováno především nákladním kolům a městské logistice. Michal Šindelář, Daniel Duriš ze slovenské Cyklokoalície a Janus Tamm z Tartu prezentovali příklady dobré praxe z projektu Cyclurban+ a zkušenost s veřejnými půjčovnami kol z Brna, Bratislavy a Tartu. Zástupce hl. m. Prahy Róbert Sobčák představil Mikro depo Florenc - první cyklo-depo pro nákladní kola v Praze a perspektivy dalšího rozvoje městské cyklologistiky v Praze. O nákladních kolech a zkušenostech z jejich provozu při rozvážce zásilek po Praze mluvil i designer cargo kol Jiří Štrupl. Závěrečná prezentace Michaela Kauckého z Goteborgu shrnula současné trendy v cyklodopravě na příkladu švédských měst.

Světový den kol v Praze zakončila Světová cyklojízda v Praze, která za účasti 500 cyklistů a zástupců 5 evropských ambasád v Praze projela centrem města.

Celý seminář byl streamovaný, záznam i všechny prezentace ze semináře naleznete na webu.

Foto: Richard Nebeský

Projekt Cyclurban+ je součástí Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU).