Data pro plánování dopravy i investic

Největší provoz ve sledovaném období byl zaznamenán 8. května 2019 s 5.705 uživateli. Informace ze sčítače slouží při plánování budoucích investičních plánů pro bezmotorovou dopravu, mimo jiné poslouží jako podklad k plánovanému zkvalitnění průjezdu jedné z nejvytíženějších cyklotras Prahy. Pražané se budou moci o systému sčítání dozvědět více přímo u sčítače v neděli 22. září 2019 v rámci Evropského dne bez aut pořádaném Prahou 4 a zasoutěžit si o některou z cen věnovanou hl. m. Prahou, Technickou správou komunikací a.s. či Nadací Partnerství.

Nepřehlédnutelný, bílo-modrý sloup u cyklostezky u Podolského nábřeží na páteřní cyklotrase A2/EuroVelo 7 již přes rok eviduje počet procházejících chodců a projíždějících cyklistů a tyto údaje zobrazuje v reálném čase na displejích a měří i čas, datum a aktuální teplotu. Za měsíc v průměru tímto úsekem projelo a prošlo na 75.000 cyklistů a pěších. V průměru denně projede a projde Podolským nábřežím na 2.500 uživatelů, z toho více než tisícovka jsou cyklisté. Počty uživatelů ve všední dny a víkendy jsou prakticky totožné (cca. 2.500 uživatelů), což dokazuje, že cyklistika v Praze není jen rekreační záležitostí.

Praha s téměř 0,4 milionů sečtených cyklistů ročně v porovnání s ostatními evropskými městy (celkem 230 sledovaných měst) patří k průměru, nejzatíženějším městem je německý Freiburg s 3,5 milionů cyklistů ročně, Vídeň napočítala 1,2 milionů a Pardubice na Labské stezce na 0,5 milionu cyklistůříká Luboš Kala z Nadace Partnerství, která zajišťovala dodávku a instalaci sčítače v Praze.

Výhodou nového sčítače, který spravuje pražská TSK, je jeho přehlednost. Tu ocení každý kolemjedoucí cyklista a motorista, který se v číslech snadno a rychle zorientuje. Zobrazovací zařízení je propojeno s nedalekým sčítacím zařízením. Cyklisté jsou evidování prostřednictvím indukčních smyček zabudovaných v povrchu dělené stezky pro cyklisty, chodci pak pomocí tepelného čidla. Tyto technologie nepořizují žádný zvukový ani obrazový záznam, takže Pražané nemusí mít obavy, že by byli při cestě jakkoliv sledováni.

Kromě sčítače na Podolském nábřeží probíhá sčítání cyklistů na dalších 30 místech v Praze. Získaná data průběžně vyhodnocujeme a využíváme k dalšímu rozvoji a zkvalitnění cyklistické dopravy v Praze. Na základě naměřených intenzit cyklistického provozu dokážeme přesně říct, jakým způsobem a na jakých místech dále rozvíjet cyklistickou infrastrukturu v hlavním městědodává náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.