Vyznačení vinařských stezek přes hranice

Moravské vinařské stezky slaví již 20 let své existence. K 20letému jubileu se Partnerství, o. p. s., spolu se slovenským partnerem Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z., rozhodlo rozšířit síť Moravských vinařských stezek do Zlínského kraje a na Slovensko.

#moravskevinarskestezky
Více o vinařských stezkách

O čem je projekt

Obsahem společného přeshraničního projektu je realizace terénního cykloznačení vinařských stezek v jižní části Zlínského kraje a na Slovensku v okolí města Skalica, což jsou oblasti rovněž úzce spjaté s pěstováním a výrobou vína. V rámci projektu je také plánován seminář pro starosty obcí a podnikatele na trasách Moravských vinařských stezek a dále organizovaná přeshraniční cyklistická jízda za účelem setkání starostů a přeshraničních partnerů a s cílem připomenutí si výročí 20 let existence vinařských stezek na Moravě.

Aktivity a výstupy projektu

Zajištění terénního vyznačení Moravské vinné stezky, Bzenecké vinařské stezky, Strážnické vinařské stezky a Uherskohradišťské vinařské stezky ve Zlínském kraji a Skalické vinařské stezky na Slovensku

  • Zorganizování semináře pro podnikatele a zástupce samospráv o vinařských stezkách
  • Zorganizování přeshraniční cyklojízdy
  • Zajištění publicity malého projektu
 
Dopady projektu:

Jedním z hlavních cílů projektu je na základě společného kulturního dědictví vybudovat ucelenou síť vinařských stezek překračujících hranici a tím posílit stávající přeshraniční vazby, ať už na úrovni samosprávy nebo obyvatel dotčeného regionu. Aktivity projektu mají za cíl posílit a zintenzivnit přeshraniční spolupráci obcí, regionů a regionálních struktur prostřednictvím společného turistického produktu, který vychází ze vzájemně blízkých kulturních a přírodních podmínek.

Na základě zkušeností z oblasti Weinviertelu či jiných lokalit na jižní Moravě je zřejmé, že vinařská turistika a cykloturistika výrazně pomáhá k rozvoji venkovských oblastí, protože vytváří tlak na rozvoj služeb a kvalitní životní prostředí. Realizace projektu proto přispěje k ekonomickému a kulturnímu rozvoji dotčeného území, což se odrazí ve zlepšení občanských služeb a životních podmínek obyvatel a obecně ve zvýšení atraktivity příhraničního území pro obyvatele.

Doba trvání projektu: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2021
Výše přidělené podpory:  28 346,82 EUR
Příjemce podpory:  Partnerství, o. p. s.
Přeshraniční partner: Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z.

Více o dvou desetiletích stezek

Víte to? Celkem vyznačíme téměř 160 km nových cyklotras!

Kdo se o projekt stará

Podpořeno z fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu