Zdravá krajina se pozná na první poslech

Proč jste se rozhodl realizovat projekt obnovy zdravé krajiny v podhůří Bílých Karpat?

Záleží mi na tom, jak vypadá krajina, ve které žiji. A také se nechci stydět za krajinu, kterou odevzdám svým potomkům. Historické mapy a fotografie ukazují, že krajina byla kdysi mnohem pestřejší. Vím, že se nelze vrátit do minulosti. Ale nemyslím si, že je správné, aby krajina sloužila jako výrobní prostředek hrstce podnikatelů, a kam se lidi kvůli postřikům bojí vstoupit. A i kdyby se nebáli – co by uprostřed velkých lánů dělali? Krajina má být místo pro život, pro lidi i zvířata.

Jak konkrétně krajině pomáháte? Co je na vaší práci nejtěžší?

Před lety jsem uprostřed lánu zatravnil malou parcelku a vysadil několik stromů. Krajina ihned ožila, dokonce se tam sestěhovaly koroptve z celého katastru. To mě natolik povzbudilo, že jsem to za pár let zopakoval ve velkém. Vznikl tak dnes už legendární projekt na Zálúčí u Blatničky. Rozdělením velkého lánu vznikla pestrá krajina, střídají se zde menší políčka, sady, remízky, zatravněné pásy. Nebylo to lehké. Ale když se chce, všechno jde.

Zaznamenal jste, že se vaše úsilí setkalo s oceněním?

Nejcennějším oceněním je věrnost koroptví. Loni jsem získal 1. cenu v kategorii Volná krajina v soutěži Adapterra Awards.

Jak se vypořádáváte se střídavými obdobími sucha a dešťů v posledních letech?

Farma Blatnička zcela změnila zaběhlé postupy. Bez rizika nelze pěstovat jařiny. Bylo potřeba najít zapomenuté, suchu odolné plodiny a zapojit nejnovější vědecké poznatky. Při setí dáváme do půdy spolu se semínky užitečné bakterie a mikroskopické houby. Ty umí doslova zázraky. Na výnosech je to znát. Pomáhají rostlinám lépe čerpat živiny i vláhu z půdy, ale také udržovat v půdě život.

Dobrá struktura půdy a vysoký obsah organické hmoty je zcela zásadní pro dobré zadržování vody. Když hodně prší, umí zdravá půda zadržet enormní množství vody, a když je sucho, postupně ji uvolňuje rostlinám. I když delší dobu neprší, ve zdravé půdě jsou rostliny vystaveny nedostatku vláhy kratší dobu, méně bojují o holý život a mohou se soustředit na tvorbu výnosu. Pro zlepšení schopnosti půdy zadržovat vodu jsme omezili přejezdy na minimum. Krajina s menšími políčky s různými plodinami je odolnější vůči výkyvům počasí. Po sklizni jedné plodiny nedochází k obnažení velké plochy půdy, čímž efektivně bráníme přehřívání a erozi půdy.

Jedním z vašich projektů je obnova druhově bohatých luk. Přispívají tyto louky k uzdravení krajiny?

Čím více kytek na loukách, tím více hmyzu. Zdravá krajina se pozná na první poslech.

Doporučíte, jak může každý z nás pomoci při snaze vrátit vodu a život zpátky do krajiny?

Různé pozemky vyžadují různý přístup. Neexistuje univerzální řešení. Nadace Partnerství ve spolupráci s odborníky z praxe připravuje online verzi „Rádce pro vlastníky půdy“, který pomůže zájemcům zorientovat se v problematice. Inspirovat se také mohou úspěšnými adaptačními opatřeními na stránkách soutěže Adapterra Awards.

Rozhovor vyšel 15. 8. 2020 v regionálním Deníku