ENABLE

Mezinárodní projekt „Vznik platformy pro spolupráci za účelem zvyšování kvalifikace a vytváření sítí k udržitelnosti měst (ENABLE)“ sdružuje tři vysoké školy vyučující architekturu ze Skopje, Vídně a Reggio di Calabria a dva výzkumných subjekty: Nadaci Partnerství a Private Sciencific Institution. Věnuje se tvorbě a testování vzdělávacího programu pro studenty architektury na téma udržitelných měst.

S architekty za udržitelnou budoucnost měst

V rámci projektu proběhne výzkum mezi zainteresovanými subjekty formou dotazníkového šetření, společná tvorba sylabu a metodiky plánovaného předmětu na vysokých školách nebo jeho testování se studenty. S výsledky projektu bude veřejnost seznámena během závěrečné konference. Projekt ENABLE je podpořen z programu „ERASMUS+ KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Higher education“.

Kdo se o projekt stará

Monika Hlávková

Monika Hlávková

Koordinátorka projektu

Za podpory

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pražská pobočka
 Pobočka v Bruselu