ENABLE

Mezinárodní projekt „Vznik platformy pro spolupráci za účelem zvyšování kvalifikace a vytváření sítí k udržitelnosti měst (ENABLE)“ sdružuje tři vysoké školy vyučující architekturu ze Skopje, Vídně a Reggio di Calabria a dva výzkumných subjekty: Nadaci Partnerství a Private Sciencific Institution. Věnuje se tvorbě a testování vzdělávacího programu pro studenty architektury na téma udržitelných měst.

S architekty za udržitelnou budoucnost měst

V rámci projektu proběhne výzkum mezi zainteresovanými subjekty formou dotazníkového šetření, společná tvorba sylabu a metodiky plánovaného předmětu na vysokých školách nebo jeho testování se studenty. S výsledky projektu bude veřejnost seznámena během závěrečné konference. Projekt ENABLE je podpořen z programu „ERASMUS+ KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Higher education“.

O projektu

Hlavní žadatel:

  • PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION – UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE SKOPJE, Severní Makedonie
Partneři projektu:
  • PRIVATE SCIENTIFIC INSTITUTION, INSTITUTE FOR RESEARCH IN ENVIRONMENT, CIVIL ENGINEERING AND ENERGY, SKOPJE, Severní Makedonie
  • TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN, Rakousko
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA, Itálie
  • NADACE PARTNERSTVÍ, Česká republika
 
Trvání projektu: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021
 

Více o projektu

Za podpory

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu