3krát profilový rozhovorV kategorii do 26 let za Ekozásek roku bodovala žákyně 9. ročníku ZŠ Prachatice Ludmila Kozlová. Se spolužáky uspořádala řadu drobných lokálních projektů a založila vlastní ekotým, v němž se dvakrát týdně schází s žáky 1. stupně.

PŘEČTĚTE SI ROZHOVOR S LÍDOU

Společně připravují k přírodě šetrná opatření ve škole a obci – omezení plýtvání potravinami, používání recyklovaných papírů, omezení obalů v bufetu nebo využití lokálních potravin ve školní jídelně. Děti v ekotýmu vede k samostatnosti.Cenu za Výjimečný počin si ze Senátu odnesl Jiří Malík. Dvacet let působil ve správě CHKO Broumovsko. V roce 2005 založil s kolegy spolek Živá voda na zadržování vody v krajině. Po vítězné 5leté kampani stopnutí plánu těžby břidlicových plynů v Česku se v roce 2016 pustili do návrhu revitalizace toku Bučnice na Zdoňovsku.

ZABROUZDEJTE ROZHOVOREM S JIŘÍM

Postupně vznikl Model Živá krajina o adaptaci Česka i Evropské unie na dopady změny klimatu. Díky plánu krajina zadrží více vody i uhlíku, vzroste biodiverzita, obnoví se malý oběh vody a omezí povodně.

 
Za dlouhodobý přínos porota ocenila Mojmíra Vlašína. Jako biolog se celou svou profesní dráhu věnuje ochraně přírody a to jak teoreticky, tak i prakticky. Pracoval jak ve státní ochraně přírody, tak i v nevládních organizacích. Ochranu přírody tedy zná ze všech stran a úhlů. Díky odbornému vzdělání, kreativnímu myšlení i osobní angažovanosti je jednou z vůdčích osobností ochrany přírody. Známá je jeho angažovanost v kauzách, jako je problematika Novomlýnských nádrží, ochrany přírody na Soutoku či ochrana vzácných horských ekosystémů v Národním parku Šumava.

ZAČTĚTE SE DO ROZHOVORU S MOJMÍREM

Velký vliv má i jeho osvětová činnost. V České televizi spolupracoval na celé řadě populárně naučných pořadů. Uváděl ekologický soutěžní pořad pro děti Hra na zelenou. Soustavně ovlivňuje i mladou generaci – externě vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a je soudním znalcem v oboru ochrana přírody.