14 příběhů evropské historie

Belgie: Živoucí památník dvou světových válekMěsto Ypry bylo za první světové války zcela zničeno, avšak pařez tohoto kaštanovníku řádění přežil. Z něj samy od sebe vyrašily nové čtyři kmínky. I ony dokázaly přestát krutou zimu za druhé světové války, kdy byly téměř všechny stromy pokáceny a skončily v kamnech. Kaštanovník tak zůstal jediným přeživším z předválečných Yper. Tento živoucí monument s obvodem kmene 9,1 metru nad zemí, který se nachází nedaleko světoznámé Meninské brány, se  stal symbolem síly přežití pro příští generace.

Bulharsko: Stará Moruše

Starý morušovník se po staletí tyčí na místě, které bývalo hlavním náměstím a dnes je proměněno ve veřejný park. Mladí i staří zde společně tráví volný čas u kašny ve stínu stromu.Kdysi nedaleko stařičkého stromu býval městský hostinec. Před staletími se zde odehrál příběh národního hrdiny a revolucionáře Stefana Karadžiho, kterému se podařilo obelstít šéfa místní správní jednotky, když se během pronásledování jednotkou osmanské armády ukryl právě v této vyhlášené a hojně navštěvované hospodě. 

Chorvatsko: Nejstarší obyvatel Medulinu

Tohle se povídá o nejstarším Medulinci, břestovci z hlavního náměstí: Říká nám, že čas kvapí. Náměstí žilo trhy, tancem a stovky let starými tradicemi, jako je pálení prince karnevalu či obřadní májové loupení. Dnes si strom užívá dobrých filmů či představení, pohupuje se při koncertech a prozpěvuje si na Vánoce. Pak se převlékne, aby mohl trávit čas s místními i návštěvníky. Ze všeho nejvíc miluje děti a jejich hry a smích. Jim také věnuje své kouzelné čokoládově hnědé bobule. 

Česká republika: Nejlepší štrúdl

Jabloň na zahrádce hospody u Lidmanů v Machovské Lhotě tiše sleduje příběhy lidí, v létě poskytuje stín a na podzim plody nejen místním, ale i návštěvníkům, kteří přijeli za krásami Stolových hor a přírody na česko-polském pomezí. Byla svědkem zrození mnoha lásek, prvních setkání, svateb, veselic i smutných událostí. Je totiž součástí místního života. Pro český venkov jsou ovocné stromy symbolem tradice, vždyť mnoho lidí má jabloně na svých zahradách a plody sklízí na štrúdl, mošt nebo jablkovici. Jabloň u Lidmanů je ale zároveň je vpravdě evropským stromem, o čemž svědčí i to, že její odrůda reneta blenheimská byla vyšlechtěna v místě narození Winstona Churchilla. 

Nizozemí: poklad v srdci města

Mateřský strom na tržišti v Etten-Leur patří k místnímu životu již 345 let a je symbolem shromažďování a setkávání. Za jeho dnešním pozoruhodným vzhledem stojí běh času, nejrůznější rány a neustálá pozornost. Jako svědek tisíce a jednoho příběhů, pocitů a událostí zakořenil v lidských srdcích. Pod jeho dlouhými větvemi se vyřešilo mnoho sporů a zrodilo se mnoho lásek. Inspiroval dokonce malíře Vincenta van Gogha.

Francie: Víla ochranářka z údolí Champagne

Mohutný topol, který je již po dvě století láskyplně přezdíván La Pouplie, dosahuje působivé výšky 38 metrů a 9,6 metrů v průměru. Duše vesnice, jejíž erb zdobí svými zlatými listy, je bezpochyby inkarnací víly, dcery Slunce, oplakávající u řeky svého bratra. Za Velké války La Pouplie chránila vojáky, kteří z jeho koruny sledovali nepřítele. Dnes se naopak místní obyvatelé snaží topol oslabený požárem ochránit před současnou výstavbou.

Maďarsko: Jidášův strom

Strom vysazený v roce 1750 františkánskými mnichy ze Subotice na kopci na severní straně kostela ve stejné době, kdy pod ním vznikala vesnice. To, že zde tento středomořský druh stále žije, může být považováno za zázrak. Jeho na jaře všemi obdivované květy se staly symbolem obydlení této lokality. V zahradách obyvatel Mélykútu roste nespočet jeho sazenic, které propojují minulost se současností a dnešní město s půdními obyvateli po celém světě.Prohlédněte si také 2. sedmičku finalistů.