Síla stromů ve městech

Předností softwaru je, že dokáže namodelovat ochlazovací funkci stromů v čase. Počítá s jejich postupným růstem a posilováním přínosů. Díky tomu může vyhodnotit předpokládaný dopad připravovaných investic na mikroklima ve městě.


Tree Check PRO funguje v běžně dostupném webovém prohlížeči. Jedná se o on-line program, kde si uživatelé mohou vyhledat konkrétní stromy, keře či zelené plochy a zjistit, jak přispívaly k ochlazení daného místa za uplynulý rok, a to ve dnech, kdy teplota přesáhla 25 stupňů Celsia. Zároveň mohou software využít při navrhování nových zelených ploch, revitalizací či výsadeb a zkoušet různé scénáře projektů pro dané místo. Model jim nabízí výpočet chladicího výkonu a jeho hodnoty v penězích v horizontu 3, 5 i 20 let.

Software vznikl ve spolupráci Nadace Partnerství, společnosti SafeTrees, CzechGlobe a dalších partnerů v projektu LIFE Tree Check. Je založený na mapových podkladech, datech z pasportů zeleně a informacích o stavu konkrétních stromů z portálu Stromy pod kontrolou.