Nejúspěšnější „dražební položkou“ se stal potomek dubu letního ze Spáleného Poříčí, který manželská dvojice vydražila za 350 tisíc korun. Poroste na Žlutém kopci v Brně poblíž Masarykova onkologického ústavu. Další účastnice Aukce pro přírodu licitovala až k částce 220 tisíc za semenáč památné Lípy, kterou obdivoval již její prapraděda: autor české mše vánoční Jan Jakub Ryba.

Stromy jsou vrcholným uměleckým dílem tohoto světa. Velká gratulace a dík patří všem dražitelům a podporovatelům, kteří ty nejvzácnější české exempláře s mnohdy staletou historií pomohou navrátit do krajiny a zároveň tím podpoří cíl vysázet 10 milionů nových stromů. Listnáče jsou nejefektivnější klimatizací pro přehřátá města a nepostradatelné pro vysychající krajinu.Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství.

I mezi dalšími vydraženými stromy najdeme skutečné přírodní umělecké skvosty. Dražitelé si na konci večera odnášeli potomka Masarykovy lípy z Plečnikovy vinice na Pražském hradě, poslední dceru padlé Husitské lípy na Ostaši, semenáč vyrostlý z žaludu druhého nejstaršího dubu u nás nebo oblíbený dub prezidenta Masaryka, jehož otce sázela snad sama kněžna Ludmila.Každý ze stromů v aukci navíc poroste na jednom z unikátních míst po celé zemi, jako je kolonáda u Ferdinandova pramene v Mariánských lázních, na dohled od Milešovky nebo Řípu, v zahradách pod Petřínem, na Velehradě nebo v Kroměříži.

Poslední společně vydražený strom zasadíme s ukrajinskými přáteli z ekologické organizace Ekosfera v bývalém československém Užhorodě. Tímto gestem chceme symbolicky otevřít rekonstrukci zelenější a udržitelnější Ukrajiny.Dodává Petr Kazda.