Byla jsi loni iniciativou Změna k lepšímu označena "Ženou změny" na poli udržitelnosti. Co to pro tebe znamená? Cítíš se být ženou změn?

Změna k lepšímu je iniciativa českých podnikatelů, vědců a aktivních občanů, která si klade za cíl udržitelný restart české ekonomiky. Hodnoty, které zastává naše organizace s touto iniciativou zcela rezonují. Mám radost, že ve firmách čím dál více roste společenská odpovědnost a zabývají se tématy jako je udržitelnost, zdravá a odolná krajina, cirkulární ekonomika, čistá energie a další. Vnímám to jako příležitost pro lepší prosazování témat, kterými se Nadace Partnerství zabývá již 30 let.

Působíš v Nadaci Partnerství již od 90. let. Jako finanční a personální ředitelka se staráš o zdravý rozpočet největší české ekologické nadace a šedesátku zaměstnanců k tomu. Jak hodnotíš letošní druhý rok s koronavirem? Jak se pandemie promítla do financí a personálií?

Chystat rozpočet na rok 2022 bylo určitě příjemnější a optimističtější než před rokem, kdy spousta věcí byla tak trochu “zahalená v mlze”. Díky skvělým kolegyním a kolegům se nám ale, myslím, podařilo všechno dobře zvládnout.

Stála jsi u vzniku nadační dětské skupiny, která pomáhá zaměstnancům skloubit rodinu a práci. Co pro tebe bylo největší letošní výzvou v oblasti vzdělávání?

Díky podpoře z Ministerstva práce a sociálních věcí jsme již někdy v roce 2009 založili jednu z prvních dětských skupin, která od roku 2018 funguje pod názvem Pidilidi v Otevřené zahradě nejen pro děti rodičů z Nadace Partnerství. Díky zázemí, které pro provoz skýtá areál Otevřené zahrady a přilehlý park Špilberk, mohou děti trávit spoustu času venku v přírodě, přesto uprostřed města. Nejen krásné prostředí, ale také respektující přístup našich průvodkyň a koncept péče o děti vytváří čím dál větší zájem ze strany rodičů o umístění dětí. Rok 2021 byl zlomový, protože se jednalo o budoucnost fungování a financování dětských skupin, které Ministerstvo práce a sociálních věcí chtělo transformovat na jesle s péčí o děti do tří let. Od roku 2020 pracovala iniciativa za záchranu dětských skupin a díky jejich aktivitě a pomoci několika političek a politiků se podařilo fungování a financování dětských skupin udržet. 

Covid znamenal a znamená také velkou zátěž na rodiče. Sama máš tři děti, jak jsi situaci zvládala ty osobně?

Pro mne osobně bylo velmi náročné skloubit osobní a pracovní život v době distanční výuky dcer a zavřených dětských skupin, kdy jsme zůstali doma v plném počtu s předškolákem, leč pracovní povinnosti se nezastavily. Takže jsme na tom v nadaci byli asi podobně, jako rodičové v ostatních organizacích. Ve vedení organizace jsme se snažili být nápomocni ostatním kolegům při práci z domova, ale samozřejmě jsme se všichni učili za pochodu.

Zasáhl nějak covid do ochoty Čechů podporovat neziskové organizace?

V prvních měsících se přetransformovala orientace dárců na podporu zdravotnictví a sociálních služeb. Zároveň jsme mohli sledovat, jak začala pracovat občanská společnost a iniciovaly se různé dobrovolnické skupiny, které pomáhaly od šití roušek přes donášky nákupů až po doučování dětí. Takže nějaký dopad na naši organizaci tato situace měla, někteří naši dárci rozdělili svou podporu mezi jiné projekty. Každopádně na konci června po ničivém tornádu, které se prohnalo Podlužím, jsme byli svědky ohromné vlny solidarity občanů, firem a dalších organizací, kdy se vybralo, tuším, něco kolem 1 miliardy korun. Na to se dívám s ohromnou vděčností a myslím si, že to s naší společností není tak špatné.

Nadace se loni rozrostla o velké tuzemské firemní partnery, jako je Škoda, Prazdroj, slovenský Dedoles i nadnárodní korporace jako Penny nebo Starbucks. Jak čteš tento trend? Projevují české i zahraniční firmy zvýšený zájem o životní prostředí?

Ano, sledujeme s radostí zvýšený zájem o témata životního prostředí ve firemním prostředí. V uplynulém roce jsme získali nové partnery především pro iniciativu Sázíme budoucnost a podporu výsadbových projektů. A s Prazdrojem otevíráme nový grantový program Pivovary lidem, zaměřený na podporu místních komunit a grantový program Na Budoucnost, který bude podporovat například projekty zaměřené na hospodaření s vodou v krajině, nakládání s odpady a podobně.   

Letošní léto a podzim výrazně ovlivnila katastrofa v podobě jihomoravského tornáda. Ty sama jsi z Hrušek, kde živel poničil tvůj rodný dům. Jak vypadá situace v regionu teď, během zimy?

Spousta lidí si již svépomocí  dokázala opravit svoje domy díky velké podpoře, která se regionu dostala. Viděla jsem na sociálních sítí několik rodin, které přišly o střechu nad hlavou, jak slaví Vánoce v novém. To mi vehnalo slzy do očí.  Spousta lidí na svou “novou” šanci stále ještě čeká. Stejně tak krajina, která zůstala ve velmi poničeném stavu. Ale než vyrostou nové stromy bude trvat mnohem déle.

Nadace Partnerství se podílí i na obnově zeleně a veřejných prostranství na Podluží, jak se to zatím daří, jaké jsou největší výzvy?

Loni na podzim jsme ve spolupráci s Člověkem v tísni administrovali grantovou výzvu na obnovu zahrádek, ze které se rozdělilo 2,5 milionu korun. Tato výzva pokračuje i letos a předpokládaná alokace je zhruba 4 miliony korun. Dále jsme na podzim v této oblasti podpořili 3 projekty na obnovu zeleně ve veřejném prostoru částkou 230 tisíc korun a nyní máme otevřenou výzvu na 1 milion korun. Spolupracujeme na obnově veřejného prostoru Zahájka v Hruškách, kde jsou zapojeni studenti vysokých škol v přípravě projektového zpracování. Velkou výzvou zde zůstává využití chytrých technologií pro úspory energií při obnově veřejných budov.

Jaké změny a novinky chystá Nadace Partnerství od Nového roku, na co se můžeme těšit?

Daří se nám získávat peníze pro grantové programy, to znamená, že budeme schopni podpořit více projektů, nejen na výsadby zeleně. Očekávám, že letos podpoříme projekty v hodnotě 14 milionů korun. Já sama se těším, že se snad již brzy budeme moci více scházet osobně. Myslím, že osobní setkání jsou mnohem více inspirativní pro nové spolupráce a rozvoj projektů. Otevřená zahrada se svým zázemím je k různým neformálním setkáním jako stvořená. Je to zelená oáza v centru města. Na červen chystáme velkou akci v souvislosti s 30 lety působení naší organizace. Cílem je v rámci benefiční aukce potomků památných stromů získat od donorů 3 miliony korun na podporu naší činnosti. Příroda je největší umění tohoto světa a měli bychom se k ní chovat s náležitým respektem. Věřím, že se nám povede získat nové podporovatele, díky čemuž i naše aktivity budou mít větší dopad.

Co bys popřála čtenářům do nadcházejícího roku?

Chtěla bych všem popřát pevné zdraví a také čas pro sebe a své blízké.