Rok 2020 ukázal sílu partnerství

NaP: Petře, už druhým rokem vedeš Nadaci Partnerství po dlouholetém řediteli Mirkovi Kundratovi. Nutno říct, že to byl rok velmi náročný. Kdybys věděl, co přijde, šel bys do ředitelování v této nelehké situaci znovu?

PK: Rozhodně ano! Kolegové v Nadaci Partnerství tvoří směsici zajímavých talentů, osobností s širokým rozhledem a znalostmi. A to nejen z oblastí ekosystémů, přírody a životního prostředí.
 
Naše úsilí podporuje skvělá správní rada složená z odborníků na tato témata. I svými profesemi pomáhají dostat agendu životního prostředí do běžného života. Těší mě, že mám důvěru kolegů i jejich. Na společnou práci s nimi pro lidi a přírodu nešlo říci NE.

NaP: Jakou největší výzvu pro tebe osobně uplynulých 12 měsíců přineslo?

PK: V pracovní oblasti zůstává největší výzvou udržet nadační tým při výpadku volných zdrojů na jeho financování. Snažili jsme se využít online prostředí k posilování našeho primárního úsilí: zvýšit odolnost našich měst a zdraví naši krajiny proti dopadům klimatické krize.
 
Dlouhé hodiny strávené jen s tvářemi za obrazovkami notebooků a mobilů, kdy musíte mít tento hlavní cíl pořád na mysli, byly náročné pro všechny. Klobouk dolů před všemi, kteří navíc pomáhali pečovat o nemocné blízké nebo s online výukou.

NaP: Rok 2020 se nesl bohužel i ve znamení rušení akcí. Přišli jsme o jarní i podzimní Festival otevřených sklepů, jindy zaplněná Otevřená zahrada musela škrtat jednu akci za druhou, vítězství krásných stromů Chudobínské borovice, Jabloně u Lidmanů i nejlepších projektů Adapterra Awards jsme museli slavit online. Jak zpětně hodnotíš zvládnutí těchto nesnadných výzev?

PK: Společně s našimi partnery jsme museli změnit koncept u většiny našich akcí. Bylo vždy posilující slyšet slova pochopení a zájmu, jít do nich i za ztížených podmínek. I přesto, jak zmiňuješ, některé nemohly proběhnout vůbec.
 
Tato zkušenost posunula naše uvažování. Připravujeme více nabídek pro individuální turisty. Bezpečnou aktivitu šetrnou k životnímu prostředí, která pomůže i strádající ekonomice
 
Velká výzva je dálkové vzdělávání pro veřejnost i místní správu, kdy vyvíjíme nové motivační online nástroje. Učíme se, jak po opadnutí omezení zvýšit dopad našich akcí: například propojením jejich reálného průběhu a časově neomezeného „online života“.

NaP: Můžeš vypíchnout jednu věc, která se podle tebe Nadaci Partnerství hodně povedla navzdory složité společenské i zdravotnické situaci?

PK: V posledních letech jsme se připravovali na uchopení tématu, které se dotýká téměř každého druhého z nás v produktivním nebo postproduktivním věku. Je jím vlastnictví půdy, tedy vliv vlastníků na kvalitu půdy a způsob, kterým je půda využívaná nájemci, pachtýři.
 
V České republice vlastní 74 % rozlohy zemědělské půdy 3,2 milionu lidí. Povedlo se nám poskytnout vlastníkům půdy základní oporu pro zajištění kvalitní péče o ni a přesvědčit o smysluplnosti tohoto zadání i donátory. Věřím, že se nám „na tomto poli“ podaří letos udělat další významný pokrok.


Petr vede Nadaci Partnerství od roku 2019. Foto Nadace Partnerství

NaP: Jaké poučení vidíš v koronakrizi pro budoucnost ochrany životního prostředí a fungování ekologických nevládek?

PK: Jak by řekla členka naši správní rady, Eva Vacíková: „Takový rok nebývá každý!“
 
Přiměl nás na více frontách přemýšlet jinak. Ukázal, jak rychle mohou probíhat změny ve veřejném dění. Připomněl, jak spolu souvisí zdravé životní prostředí a odolnost našich organizmů. V Evropě přinesl novou chuť změnit naši závislost na drancování přírodních zdrojů a zabývat se odstraněním a potlačením aktivit, které vedou ke klimatické změně.
 
Ukázala se síla partnerství, která jsou postavená na sdílených hodnotách a pojmenovaných překážkách, nikoliv na uměle vystavěných společenských, politických nebo finančních bariérách.

NaP: Vychází "tvá” nadace z loňského roku posílena nebo si naopak bude muset ještě dlouho lízat rány?

PK: Čeká nás i obtížný rok 2021. Těší mě loňská přízeň firemních partnerů a individuálních dárců. Je obrovským oceněním úsilí a směřování týmu Nadace Partnerství. Je před námi ale ještě hodně práce. Díky vzájemné důvěře a společnému zájmu o zdravé životní prostředí očekáváme v roce 2022 ztrojnásobení objemu grantovaných prostředků!

NaP: Do nového roku Nadace Partnerství vstupuje s třemi křížky na krku. To už je úctyhodná historie! Co bys jí popřál do dalších let?

PK: Odvážné partnery a odolná partnerství.