Rozvoj stromových projektů i adaptací

Nadace Partnerství se dlouhodobě zabývá prosazováním programů, které cílí právě na posílení přírodních prvků v zemědělské krajině u nás i v Evropě. Společně s Ministerstvem životního prostředí stojí za celonárodní iniciativou Sázíme budoucnost, které si stanovila ambiciózní cíl vysadit 10 milionů stromů do české krajiny a měst – symbolicky za každého občana jeden. 
 
Aktuálně připravujeme rozšíření této iniciativy do dalších evropských zemí, což by mohlo pomoci naplnit cíle Evropské komise zveřejněné ve strategiidodává Miroslav Kundrata.

Nadace Partnerství tímto záměrem navazuje na úspěšnou anketu Evropský strom roku, kterou se z původně českého nápadu podařilo během deseti let rozšířit do šestnácti zemí Evropy.
 

Pro lepší půdu

Příklady dobré praxe v oblasti podpory přírodních prvků v krajině sbírá a zveřejňuje Nadace Partnerství v rámci soutěže Adapterra Awards. Do letošního klání o nejlepší projekt se letos přihlásilo 78 realizací z celé České republiky.

Jde o obnovení mokřadů, výsadbu remízků a další zeleně v krajině, které brání erozi půdy, zvyšuje biodiverzitu a pomáhají zadržet vodu a účinně čelit suchu. Ty nejlepší projekty se stanou inspirativními příklady pro další investice v české krajině a sídlech. 
 
Za velmi důležitý považuje Nadace Partnerství také evropský cíl, aby 25 % zemědělské půdy bylo do roku 2030 obhospodařováno v režimu ekologického zemědělství.

Dalším problémem je též vysoká spotřeba pesticidů. To se podepisuje na degradaci půdy – nízkém obsahu organické hmoty, výrazném utužení půdy a ztrátě její schopnosti zadržovat voduuzavírá Miroslav Kundrata.