Granty pro odolnou krajinu

Z 23 žádostí podpořila komise 9 projektů z 5 krajů. Kromě stromů mohou z grantu financovat také pořízení laviček, informačních a vzdělávacích panelů nebo prvků pro zvěř, jako jsou bidýlka pro dravce nebo budky pro ptáky.

Aleje jsou nesmírně důležitým prvkem v krajině. Tvoří přirozenou oporu ekologické stability území, zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a v parných dnech krajinu ochlazují svým výparem. Výrazně zvyšují druhovou rozmanitost a umožňují návrat drobných živočichů důležitých pro obnovu okolní zemědělské půdy.Petr Kazda, ředitel Nadace PartnerstvíObnovy se tak dočká stará třešňová alej v Čisté, vznikne ovocný sad u Kohoutova nebo vyroste 200 hrušní na počest J. G. Mendela. Kromě výsadby plánují grantisté zvelebit okolí alejí a připravit krajinu na změny klimatu budováním tůní. Křižanovice v aleji postaví kamennou zídkou pro ještěrky a herní naučnou tabuli o živočiších žijících v polní krajině jižní Moravy.

Chceme podporovat aktivity, jejichž hodnota a trvání přesahuje do budoucnosti. Je pro nás důležité spolupracovat na regionálních činnostech, které pomohou rozvoji a zachování krajiny.Vladimír Jeřábek, výkonný ředitel KB Penzijní společnostiNadace Partnerství nyní nabízí i specifickou grantovou výzvu na obnovu veřejné zeleně po loňském tornádu nebo regionální výzvy Kozel lidem a Prazdroj lidem. Více informací a podmínky najdou zájemci na www.nadacepartnerstvi.cz/granty.