Evropští premianti

Počet nových stromů v krajině a ve městech tak za tři roky narostl více jak 3,5násobně. Nejčastěji lidé sázejí listnaté druhy, vévodí duby, lípy a javory. V top 10 jsou i dva jehličnany: borovice a modřín a z ovocných stromů třešeň.

Nejvíce Češi sázeli aleje, celkem během 2 323 akcí. Oblíbené jsou také solitérní výsadby. Nejaktivnějšími sazeči jsou města a obce, které uspořádali 2 429 výsadbových akcí, na obecní akce došlo také nejvíce dobrovolníků, celkem přes 23 tisíc. Následují veřejné instituce s 1 145 akcemi, dále pak spolky a neziskovky s 798 akcemi.Jaroslava Šmerdová, vedoucí iniciativy.

Soukromé i veřejné výsadby evidují organizátoři na www.sazimebudoucnost.cz od roku 2019. Nově výsadby přibývají také do celoevropské mapy, kde Česko díky tuzemské iniciativě výrazně převyšuje sousední státy. Celkem proběhlo 5 502 výsadeb, nejaktivnější jsou sazeči ve Středočeském a Jihomoravském kraji. 
 


Nadace Partnerství ocenila Zlatým rýčem také nejúspěšnější sazeče loňského roku. Těmi se v kategorii obcí stala vesnice Lipina na Olomoucku; v kategorii zemědělců Kokořův sad; mezi spolky a občany zvítězil ČSOP Studénka; mezi školami ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky na Znojemsku; u veřejných institucí bodoval Státní pozemkový úřad a v kategorii firem společnost Náborář.