Den pro stromy

Akce 13. listopadu v Mikulčicích byla koncipována jako komunitní výsadba a zároveň slavnostní zahájení obnovy zeleně pod názvem Den pro stromy. I přes nepříznivé počasí dobrovolníci za dopoledne společnými silami vysázeli 31 lip a 7 babyk do stromořadí a také lípy u křížku nad rybníkem Cihelna. Ruku k dílu přidali místní spolky, členové Hnutí Brontosaurus a jejich dětských oddílů, skauti, vedení obce i odborníci ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, Svazu zakládání a údržby zeleně nebo z Ateliéru per partes. Vše završila sousedská slavnost a večerní oheň.

S obnovou zeleně v Mikulčicích i okolí nás čeká ještě kus práce, ale jsem rád, že už teď můžeme říci, že start se nám moc povedl,komentuje organizátor výsadby Dalimil Toman, předseda Hnutí Brontosaurus Podluží.

Tornádo vzalo lidem většinu stromů, keřů i úrody. Foto Dalimil Toman.

Výsadeb přibude

Na začátku listopadu došlo také k první obnově zeleně v Moravské Nové Vsi, a to na místním hřbitově. Dříve zde stávala více jak stoletá lipová alej, bohužel tornádo s sebou vzalo většinu stromů. „Na hřbitově zůstalo pouze 5 lip, které jsou tak smutným mementem nedávné události. Nově bylo na hřbitov vysázeno 29 stromů.

Do sázení se zapojily všechny generace. Foto Pavel Novotný.

S ohledem na charakter místa proběhla realizace zcela dodavatelsky,dodává radní městyse a organizátor Rostislav Silný.

Nadace Partnerství očekává, že další záměry budou na jihu Moravy přibývat s tím, jak se obce postupně vypořádají s poničenými ulicemi, sítěmi a chybějící občanskou vybaveností. Z rozhovorů s místními starosty i spolky vyplývá zájem o výsadby i následnou péči.

Po akci. Foto Pavel Novotný.

Už nyní víme o chystané obnově parku v Hodoníně, připravované aleji a sadu v Lužici nebo rozsáhlejší obnově biocentra v Hruškách. V lednové výzvě počítáme po dohodě se ŠKODA AUTO a dalšími partnery s rozsáhlejší podporou následné péče, materiálu na kotvení nebo ochrany stromů i s větším důrazem na sázení v zastavěných částech obce,uzavírá ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda.

Za foto a video děkujeme Hnutí Brontosaurus Podluží a Dalimilu Tomanovi.