Tři kroky k lepší ochraně stromů

1. Nový zákon o drahách mohou úřady regulovat

Nejvíce kontroverzí vzbuzuje novelizace drážního zákona schválená Sněmovnou v závěru roku 2019. Ta vzbuzuje obavy, že umožní kolem kolejí masivní kácení z “preventivních důvodů”. Poslance přitom před možností zneužití novely k masivnínu kácení varovala jak odborná veřejnost, tak i Senát. Senát dokonce přímo navrhoval ze zákona vypustit pasáž, která označuje všechny stromy rostoucí v okolí dráhy za nebezpečné.

Praxe bohužel ukazuje, že připomínky byly oprávněné. Správa železniční a dopravní cesty v některých regionech (například ve středních Čechách) chystá velkoplošné kácení podél náspů.

Ministerstvo životního prostředí proto připravilo metodický pokyn pro podřízené složky státní správy na pověřených úřadech. Jeho zveřejnění urychlil i společný dopis partnerů iniciativy Sázíme budoucnost: Arniky, Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu ministru životnímu prostředí (zde je aktuální odpověď od ministra Brabce).

Tento pokyn poskytuje úřadům oporu pro účinnou regulaci nepřiměřeného kácení a při jeho důsledné aplikaci by fakticky nový zákon nemusel znamenat oproti stavu před novelou velkou změnu. Záleží také, jak zákon uchopí jednotliví správci tratí. Nadace Partnerství bude situaci nadále sledovat a s ministerstvy o situaci jednat. 

2. Invaze do invazní novely zastavena?

Zjednodušení kácení stromů v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací, které se původně objevilo jako přílepek v takzvané “invazní novele”, vláda po dohodě resortů a na základě kritiky odborné veřejnosti stáhla z návrhu sama. Není ale vyloučeno, že se problematická pasáž při projednání ve Sněmovně znovu objeví. Partneři Sázíme budoucnost projednávání bedlivě monitorují. 

3. Stromy lapené v sítích? Dlouho už možná ne.

Precedent kácení podél drah se snaží využít i další správci technických sítí. Vznikají legislativní návrhy, často nedomyšlené a upřednostňující zájem ochrany technické infrastruktury před tou zelenou.

Proto dalším velkým tématem, které Nadace Partnerství spolu s odborníky a Ministerstvem životního prostředí otevírá, je konflikt stromů se sítěmi v ulicích. Rádi bychom ve prospěch větší ochrany stromů ovlivnili novelizaci technických norem. 

Nadace Partnerství spolu s rezortem životního prostředí tato i další témata pravidelně otevírá v rámci tak zvané legislativní skupiny, která má umožnit nastavení takových podmínek, aby v Česku do roku 2024 zakořenilo 10 milionů nových stromů mimo les.