Letos zelenější granty

Kromě tradiční podpory komunitního života a ochrany kulturního dědictví a tradic na Plzeňsku, Velkopopovicku a na severní Moravě se letošní komunitní programy ve svých výzvách ještě více orientovaly na větší posilování odpovědnosti za životní prostředí, a to právě díky spolupráci s Nadací Partnerství.

Celkem jsme obdrželi 42 žádostí o grantovou podporu z našich regionálních programů. Oproti předchozím ročníkům narostl počet žádostí, které se právě na ochranu životního prostředí zaměřují. Velký počet udržitelných projektů je již tradičně na Moravě, letos jsme ale zaznamenali nárůst také na Plzeňsku a Velkopopovicku.Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Finanční podporu ze tří regionálních programů v celkové výši 1,6 milionu korun získalo celkem 16 projektů. Jednou z podpořených organizací v Plzeňském kraji je například občanská iniciativa „Živá voda“ zabývající se problematikou vody v krajině. Její projekt se zaměřuje na adaptaci místní krajiny na klimatickou změnu a ochranu zásob podzemních vod.Spolek „Voda pro les, voda pro lidi“ z beskydské obce Veřovice v Moravskoslezském kraji zase připravil projekt s cílem navrhnout a zrealizovat inovativní postupy na zadržování vody v lesích, především na plochách postižených kůrovcovou kalamitou.Na obnovu drobných lesních tůní v krajině přírodního parku Velkopopovicko zase dostala grant Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Velké Popovice.  Radovat se mohou také beskydští turisté. Ve výzvě zvítězily hned dva projekty na ekologičtější provoz horských chat. Nové hygienické zázemí na Bezručově chatě na Lysé Hoře pomůže ušetřit cennou vodu, která z královny Moravskoslezských Beskyd citelně mizí. Na turistické chatě Prašivá Klub českých turistů díky grantu rekonstruuje odpadové hospodářství.Větší zájem veřejnosti o projekty zaměřené na krajinu, přírodní dědictví, vodu nebo odpady naznačuje, že neziskové organizace vnímají změnu klimatu ve svém bezprostředním okolí jako jednu z hlavních priorit. Chceme proto pokračovat v podpoře jejich úsilí i do budoucna a spolu s Plzeňským prazdrojem vytvoříme i v roce 2022 podmínky pro rozvoj dalších ekologických a komunitních projektů.Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství, která je odborným garantem nového Fondu Plzeňského Prazdroje.

Součástí Fondu Plzeňského Prazdroje je také nový celostátní program s názvem Na budoucnost, který neziskovým organizacím otevřel možnost podpory rozsáhlejších a víceletých projektů nejen z regionů, kde se nachází pivovary Prazdroje, ale z celého Česka.

Do druhého kola této výzvy se dostalo 17 projektů, kterým nyní umožňujeme konzultace s odborníky a dotažení jejich řešení. Nejlepší celostátní projekty podpoříme na konci března příštího roku.Pavlína Kalousová.