7 let vracíme přírodu do města

Letos se v programu sešla více jak šedesátka žádostí. Díky grantu letos vyroste například v srdci brněnské vyloučené lokality nový prostor pro opylovače, na Praze 10 vzniknou zelená zákoutí, gymnazisté z Varnsdorfu přemění staveniště u své školy v zelené útočiště a v Chudčicích zase rozkvete cesta do obchodu.

Více jak polovinu úspěšných žadatelů tvoří žáci a učitelé škol – od mateřských po gymnázia. Grant získalo několik menších obcí, spolků a neziskových organizací, včetně ochránců přírody, romského střediska nebo Ekodomova. Do počtu nejúspěšnější byli grantisté z Brna a jižní Moravy. Další velkou možnost dostanou zájemci o grant už od 1. března, kdy vyhlásíme hned několik výzev na podporu drobných výsadbových projektů i komplexních záměrů až do 400 tisíc korun. Další Zelené oázy se otevřou tradičně na začátku září.František Brückner, vedoucí grantového týmu Nadace Partnerství

Odborná komise hodnotila třeba míru zapojení veřejnosti nebo správnou skladbu rostlin. Úspěšní žadatelé se do práce budou moci pustit už letos na jaře a své plány dokončí tento podzim. Celkem se do předchozích šesti ročníků Zelených oáz zapojilo přes 9 686 dobrovolníků, kteří ozelenili 22 139 stromy, keři a květinami plochu přesahující 20,8 hektaru. Nadace Partnerství a MOL Česká republika celkem podpořili 113 projektů ze 718 žádostí částkou 8,5 milionu korun a dalších 5 Zelených oáz roku za 105 tisíc korun.

Těší nás, že projektem Zelené oázy jsme pomohli zkrášlit více než stovku míst po celém Česku. Stabilní zájem o grantovou podporu z projektu Zelené oázy nás utvrzuje v tom, že jdeme správným směrem a doufáme, že lidé se budou zajímat a starat o své životní prostředí i nadále.Richard Austen, generální ředitel MOL Česká republika