App

Živá půda

Živá půda pomáhá zastavit masivní znehodnocování půdy. Vlastníkům radí, jak zlepšit kvalitu své půdy a zhodnotit ji. Zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně. Veřejnost zapojuje do monitoringu eroze. U politiků lobbuje za udržitelné zemědělství a ochranu půdy.

#pudochranci
Chci změnu

Živá půda pro vlastníky, zemědělce i veřejnost

V České republice dochází k enormnímu znehodnocování půdy. Nekonečné lány obdělává těžká zemědělská technika, která půdu zhutňuje. Remízky, meze nebo polní cesty jsou pro ni překážkou. Necitlivým obděláváním klesá úrodnost půdy. Její obnova trvá desetiletí, některé změny jsou dokonce nevratné. Stále intenzivnější zemědělství vede k další degradaci půdy.

Jak vrátit život do půdy

Vlastníte půdu, na které se špatně hospodaří nebo máte půdu v pronájmu a chtěli byste začít s udržitelným zemědělstvím? Živá půda nabízí generátor pachtovních smluv a odborné poradenství, díky kterému  svou půdu zhodnotíte, dozvíte se, jak se o ni lépe starat a nastavíte férové podmínky jejího pronájmu.

Nevlastníte půdu, ani na ní nehospodaříte, ale záleží vám, v jakém je stavu? Prostřednictvím webu jednoduše nahlásíte erozní událost a aktivně se tak zapojíte do řešení degradace půdy.

Pomozte zastavit erozi

Víte to? Česko kvůli erozi ročně přijde o 21 milionů tun ornice. Jen obnova 1 centimetru půdy přitom trvá 100 let.

Kdo se o projekt stará

Zuzana Benešová

Zuzana Benešová

Koordinátorka Živé půdy
Markéta Sedláčková

Markéta Sedláčková

PR a komunikace
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu