IP LIFE FOR COAL MINING LANDSCAPE ADAPTATION (COALA)

Cílem projektu je úspěšně implementovat cíle Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu přijaté v lednu 2020 a tím zvýšit klimatickou odolnost, zlepšit kvalitu prostředí pro život jeho obyvatel a podpořit udržitelný rozvoj tohoto kraje. Jedním z odborných partnerů projektu je Nadace Partnerství.

Více o projektu

O čem je projekt

V rámci projektu bude zaveden systém adaptace a ve vazbě na něj i mitigace v Moravskoslezském kraji, který se stane součástí běžných agend na úrovni místních samospráv i kraje. Zlepší se využití i koordinace potřebných nástrojů, zapojeni budou významní stakeholdři, budou navázána partnerství s podobnými regiony v EU apod.

Specifické cíle projektu

  • Vytvoření koalice pro adaptaci a definování společné priority pro posílení klimatické resilience v MSK.
  • Posílení nástroje plánování v adaptačním procesu a zajištění jejich uplatňování v praxi.
  • Zajištění dostatečné odborné i personální kapacity pro řízení celého procesu, podpora individuálních projektů z komplementárních zdrojů s cílem posílit klimatickou odolnosti MSK.
  • Zkvalitnění důležitých informací o území a jejich soustředění v informačním systému, který bude využíván pro přípravu konkrétních cílených opatření a průběžné vyhodnocování celého procesu adaptace.
  • Realizace demonstrační a pilotní aktivity jako příklady dobré praxe, jejichž postupy budou využitelné dalšími aktéry procesu adaptace v MSK a také v jiných regionech ČR nebo v zahraničí.
  • Zvýšení povědomí obyvatel MSK o klimatických změnách a potřebě posílení odolnosti vůči nim, zvýšení jejich aktivity systematickou osvětou a vzděláváním.
  • Mobilizace finančních zdrojů, zvýšení jejich čerpání na realizaci projektů ke zvýšení klimatické odolnosti MSK.
  • Šíření výsledků projektu v rámci MSK i v dalších krajích v ČR, navazování nových partnerství a čerpání z dostupné dobré praxe v zemích EU.

Kdo se o projekt stará

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím komunitárního programu LIFE.

Partneři Coala
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu