Co získáte


Co můžete vyhlížet v rámci nové akademie? Foto Nadace Partnerství

  • Možnost využít grantové podpory na realizaci vašeho projektu, a to až do výše 100 tisíc korun (nabyté znalosti a dovednosti vám navíc pomohou i při žádostech do dalších grantových výzev nejen od Nadace Partnerství).
  • Tři dvoudenní semináře plné vzdělávání, rozvoje dovedností pro posílení komunit a podpory přípravy vašeho projektu. 
  • Možnost účastnit se řady akcí Nadace Partnerství i z pozice a nakouknout tak do naší kuchyně.


Stanete se dalším hybatelem či hybatelkou komunit? Foto Nadace Partnerství

Co chceme od vás

  • Aktivní účast na seminářích a práci mezi nimi (týká se především přípravy vlastního projektu) od října 2022 do června 2023.
  • Počítejte s účastí na třech základních dvoudenních modulech (vizte podrobný program).
  • Online besedy, webináře a další akce Nadace Partnerství jsou volitelné.
  • Vypracování a realizaci komunitního environmentálně prospěšného projektu  
Přihlášky přijímáme do 9. 9. 2022