Umístění soutěžních řešení


Vítězové ročníku 2015

Čestné uznání Hodnotící komise za příkladné propojení dopravní a rekreační funkce cyklistiky
Vrané nad Vltavou: Z venkova do Prahy a z Prahy na venkov na kole i pěšky 
Čestné uznání Hodnotící komise za výraznou proměnu veřejných prostor
Krásné Údolí: Dopravně stavební úpravy náměstí
Čestné uznání Hodnotící komise za nadstandardní zapojení veřejnosti
Strmilov: Strmilov - pěkné místo k životu
První cena v kategorii Liniová řešení
Mšeno: Průtah, ulice Boleslavská

První cena v kategorii Liniová řešení

Železný Brod: Terminál Železný Brod - 1. etapa
Zvláštní cena časopisu Moderní obec za příkladné propojení funkční a estetické stránky soutěžního řešení
Pardubice: Park Na Špici
Zvláštní cena společnosti Škoda Auto za systematickou podporu aktivit zaměřených na zvyšování dopravní bezpečnosti
Hustopeče: Dětské dopravní hřiště jako součást programu systematické dopravní výchovy  


Přehled soutěžních řešení 2015

Kategorie Bodová řešení

Dobříš: Revitalizace schodiště před severním průčelím zámku v Dobříši
Praha: Úprava křižovatky Sládkova - Havanská
Třebíč: Úprava křižovatky ul. Račerovická a místní komunikace Poušov v Třebíči
 

Kategorie Liniová řešení

Břeclav: Cyklostezka Cukrovar
Hlinsko: Rekonstrukce ulice Rokycanova
Hrádek nad Nisou: Cyklotrasa od okružní křižovatky se sil. I/35 k hraničnímu přechodu do Polska
Chrastava: Bezpečně do školy
Kadaň: Cyklostezka Ohře
Mšeno: Průtah, ulice Boleslavská
Oldřišov: Vybudování chodníků podél ul. Opavská vč. přechodů a lávek pro chodce
Praha: Tramvajová trať Podbaba
Vrané nad Vltavou: Z venkova do Prahy a z Prahy na venkov na kole i pěšky 


Kategorie Plošná řešení

Benátky nad Jizerou: Vnitřní městský okruh bezpečnostních cyklostezek
Blansko: Ulice Edvarda Beneše, parkoviště osobních automobilů
Branka u Opavy: Výstavba parkovacích ploch v obci Branka u Opavy
Jihlava: Sportovně-relaxační centrum Český Mlýn
Krásné Údolí: Dopravně stavební úpravy náměstí
Líbeznice: Plocha před základní školou
Moravská Třebová: Rekreační areál Knížecí louka
Most: Komplexní řešení dopravní uzlu v ul. Nádražní 
Pardubice: Park Na Špici
Poděbrady: Družstevní ulice a parkoviště P+R před nádražím
Pozlovice: Centrum II 
Železný Brod: Terminál Železný Brod - 1. etapa
 

Kategorie Měkká opatření

Hustopeče: Dětské dopravní hřiště jako součást programu systematické dopravní výchovy  
Praha: Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy
Strmilov: Strmilov - pěkné místo k životu
Veselí nad Moravou: Cesty pro chodce, cesty pro cyklisty