Granty

Změňte své okolí k lepšímu

Nadační příspěvky udělujeme organizacím po celé České republice. Žádat o ně mohou obce, školy i neziskovky. Za více jak čtvrt století našeho fungování jsme pomohli více jak třem a půl tisícům projektů celkovou částkou 438 729 326 korun.

0 podpořených komunit
0 rozdělených milionů
0 udělených grantů

Podejte si žádost o grant u Nadace Partnerství

Máte chuť udělat něco pro místo, kde žijete? Podívejte se na naše grantové výzvy. Nabídku grantů neustále aktualizujeme, pro přehled o nejnovějších výzvách nezapomeňte odebírat náš newsletter.

Jak získat grant

Pro co největší komfort při podání žádosti, přes podpis smlouvy a vyplacení peněz až po vyplnění závěrečné zprávy, jsme vyvinuli unikátní on-line grantovou databázi Grantys.

Ta vás procesem žádosti provede krok za krokem. Projděte si také návod na používání databáze Grantys – ušetří vám při vyplňování čas.  

U každé grantové výzvy si nezapomeňte pečlivě přečíst její podmínky. Některé výzvy mají omezený okruh vhodných žadatelů nebo způsobilých výdajů. 

Pokud jste již náš grant obdrželi, moc Vám gratulujeme! Podmínky pro jeho čerpání si můžete připomenout v sekci Proběhlé výzvy.

Aktuální výzvy

Zeleň po tornádu: program pro zahrady II. kolo
Za podpory Člověka v tísni

Program je financován humanitární organizací Člověk v tísni

Program na obnovu drobné zeleně pro FYZICKÉ osoby zasažené tornádem.

 • program podporuje obnovu soukromých zahrad jihomoravských obcí zasažených tornádem (Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín)
 • je možno žádat o celkovou částku 5.000 – 50.000 Kč
 • žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů
 • příjem žádostí ve druhém kole končí 28. 2 2022 (výsadba možná jaro 2022 a podzim 2022)
 • zveřejnění podpořených projektů: 18. 3. 2022
 • cca v polovině ledna 2022 budou pro žadatele dostupné odborné konzultace zahradních architektů k výsadbám
Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Obnova zeleně zničená tornádem.

Stáhněte si manuál pro podání žádosti

Máte zájem o pomoc s návrhem zahrady?

Proběhlé výzvy

Zeleň po tornádu: program pro zahrady
Za podpory Člověka v tísni

Program je financován humanitární organizací Člověk v tísni

Program na obnovu drobné zeleně pro fyzické osoby zasažené tornádem.

 • program podporuje obnovu soukromých zahrad jihomoravských obcí zasažených tornádem (Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín)
 • je možno žádat o celkovou částku 5.000 – 50.000 Kč
 • žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů
 • příjem žádostí v prvním kole končí 1. 11. 2021 (výsadba možná na podzim 2021, jaro 2022 a podzim 2022)
 • 2. kolo otevřeme 31. 1. 2022 (výsadba možná na jaře 2022 a podzim 2022)
Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Obnova zeleně zničená tornádem. Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, si žadatelé mohou po přihlášení stáhnout v sekci “Ke stažení” na výše uvedené adrese (manuál označený "pro všechny výzvy")

Nevíte si rady? Požádejte o pomoc
Zeleň po tornádu: program obnovy alejí a remízů
Za podpory ŠKODA AUTO, Dedoles a Novartis

Program financován ŠKODA AUTO, Dedoles, Novartis a dárci Nadace Partnerství

PRÁVĚ OTEVŘENO! Program na obnovu zeleně pro právnické osoby zasažené tornádem.

 • program podporuje výsadbu dřevin na veřejně přístupných pozemcích v intravilánu i v extravilánu jihomoravských obcí zasažených tornádem
 • oprávněnými žadateli jsou pouze právnické osoby
 • žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů; lze žádat i na podporu následné péče
 • příjem žádostí  končí 1. 11. 2021 (výsadba možná na podzim 2021, jaro 2022 a podzim 2022)
 • celkově rozděláme nejméně 1 milion korun
 • žádat lze od 10 do 70 tisíc korun, v případě velkých a strategických projektů až 200 tisíc korun
Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Obnova zeleně zničená tornádem. Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, si žadatelé mohou po přihlášení stáhnout v sekci “Ke stažení” na výše uvedené adrese (manuál označený "pro všechny výzvy").

Zelené oázy 2021-2022

Nově otevřeno! Žádejte do 31. 10. 2021.

Získejte až 140 tisíc na svůj projekt. Společně vrátíme přírodu do města!

Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? Že jste čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého města či obce? Že nemáte možnost si v klidu užít stromů, vody, prostě kousku přírody? Právě to nyní můžete změnit! I za vámi totiž míří Zelené oázy – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL.

Stáhněte si kompletní znění výzvy

Hlavní podmínky výzvy

 • žádost je možné podat do 31. 10. 2021 (včetně);
 • oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí;
 • minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč;
 • realizace projektu je možná od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2022 na celém území ČR;
 • zveřejnění podpořených projektů 8. 2. 2022.

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro dané místo;
 • zakoupení materiálu pro výsadby, úpravu místa a hospodaření s vodou;
 • doprava sazenic a materiálu na místo realizace;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí;
 • odborné poradenství;
 • tvorba výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků nebo provedených prací;
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů;
 • mzdové náklady;
 • zakoupení mobiliáře.

Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout. Pomozte vrátit přírodu do měst a obcí. Vytvářejte s námi zelené oázy!

Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost MOL.  

Více o zelených oázách
Výzva: Na budoucnost 2021

Prodlouženo do 5. 11.

Hledáme organizace, jejichž projekty přinášejí inovativní, praktická a přenositelná řešení, která budou i díky spolupráci/partnerství maximalizovat svůj dopad v oblasti udržitelného rozvoje.

Stáhněte si kompletní znění výzvy v .pdf

Kromě podpory komunitních projektů otevírá Nadace Partnerství a Plzeňský prazdroj nový celostátní grantový program Na budoucnost. Vybereme k podpoře několik větších, koncepčních projektů, které zavádějí dobrou praxi a inovace ve snižování uhlíkové stopy na lokální úrovni, v hospodaření s vodou a jejím zadržováním, ve zvyšování odolnosti krajiny a sídel na projevy změny klimatu nebo nakládání s odpady.

V těchto oblastech hledáme partnery z neziskového sektoru, kteří mají relevantní odborné zkušenosti i kapacitu spolupracovat s dalšími institucemi a přenášet dobrou praxi do jiných území. Jedním z cílů programu Na budoucnost je i posílit kapacity vybraných partnerů takovým způsobem, aby mohly  své projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí úspěšně zrealizovat.

Podmínky pro podání žádosti a udělení grantu

 • žádost do prvního kola grantového řízení je možné podat do 5. 11. 2021 (včetně),
 • pro účast ve druhém kole grantového řízení je třeba se zúčastnit workshopu, který proběhne 30. listopadu 2021 v Nadaci Partnerství, na Údolní 33 v Brně.
 • oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,
 • primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů,
 • projekty mohou být realizovány na celém území České republiky, žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo,
 • minimální výše grantu je 300 000 Kč, maximální výše grantu je 700 000 Kč,
 • celkem bude rozděleno 2 000 000 Kč.

Podporovaná témata projektů

 • Česká republika se také podílí na globálním oteplování, jehož důsledky čím dál víc ohrožují kvalitu života ve městech i na venkově. (Jak dopady naší činnosti minimalizovat a jak snižovat emise skleníkových plynů zejména na místní úrovni?)
 • Voda je vzácný zdroj. (Jak s ní lépe hospodařit, jak obnovit schopnost krajiny zadržovat srážky, apod.?) 
 • Adaptujme se na změnu klimatu. (Musíme být připraveni na realitu zvyšujících se extrémů počasí a zvyšovat odolnost sídel, infrastruktury i krajiny vůči dopadům těchto výkyvů. Jak na to?)
 • Odpady z lidské činnosti zatěžují ekosystémy regionů i celé planety, často končí zpět v potravinovém řetězci a výrazně přispívají  k emisím skleníkových plynů.  (Jak vzniku odpadů předcházet, snižovat jejich produkci a zlepšit jejich znovuvyužití?)

Výzva: Kozel lidem 2021

Prodlouženo do 5. 11.

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí Velkopopovického pivovaru (Velkopopovicko, Petříkov a Kamenicko)

Stáhněte si kompletní znění výzvy v .pdf

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: do 5. 11. 2021 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2021
 • Hlasování veřejnosti o bonusové prémii: 6. 12. – 16.12.
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Hlavní podmínky pro podání žádosti a udělení grantu

 • oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,
 • projekty mohou být realizovány pouze v okolí Velkopopovického pivovaru (Velkopopovicko, Petříkov a Kamenicko), žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo,
 • primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů,
 • minimální výše grantu je 20 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč.

Témata podporovaných projektů

 • posilování odpovědnosti za životní prostředí,
 • šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji,
 • péče o krajinu a přírodní bohatství,
 • rozvoj komunitních a volnočasových aktivit při respektování principů šetrnosti k přírodě a hospodaření s vodou,
 • oživení veřejného prostoru,
 • ochrana kulturního dědictví a tradic
 • posílení cestovního ruchu a atraktivity
 • oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst

Výzva: Prazdroj lidem 2021

Prodlouženo do 5. 11.

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí Plzeňského pivovaru (město Plzeň).

Stáhněte si kompletní znění výzvy v .pdf

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: do 5. 11. 2021 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2021
 • Hlasování veřejnosti o bonusové prémii: 6.12. – 16.12.
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Podmínky pro podání žádosti a udělení grantu

 • oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,
 • projekty mohou být realizovány pouze v okolí Plzeňského pivovaru (město Plzeň), žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo,
 • primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů,
 • minimální výše grantu je 20 000 Kč, maximální výše grantu je 300 000 Kč.

Témata podporovaných projektů

 • posilování odpovědnosti za životní prostředí,
 • šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji,
 • péče o krajinu a přírodní bohatství,
 • rozvoj komunitních a volnočasových aktivit při respektování principů šetrnosti k přírodě a hospodaření s vodou,
 • oživení veřejného prostoru,
 • ochrana kulturního dědictví a tradic
 • posílení cestovního ruchu a atraktivity
 • oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst

Výzva: Radegast lidem 2021

Prodlouženo do 5. 11.

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí pivovaru v Nošovicích (Ostrava-město, Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná, Nový Jičín, Zlín)

Stáhněte si kompletní znění výzvy v .pdf

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: do 5. 11. 2021 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2021
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Podmínky pro podání žádosti a udělení grantu

 • oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,
 • projekty mohou být realizovány pouze v okolí pivovaru Radegast v Nošovicích (na území okresů Ostrava město, Frýdek – Místek, Vsetín, Karviná, Nový Jičín, Zlín), žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo,
 • primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů,
 • minimální výše grantu je 20 000 Kč, maximální výše grantu je 300 000 Kč.

Témata podporovaných projektů

 • posilování odpovědnosti za životní prostředí,
 • šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji,
 • péče o krajinu a přírodní bohatství,
 • rozvoj komunitních a volnočasových aktivit při respektování principů šetrnosti k přírodě a hospodaření s vodou,
 • oživení veřejného prostoru,
 • ochrana kulturního dědictví a tradic
 • posílení cestovního ruchu a atraktivity
 • oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst.

Alej svobody '21

Hledáme obec, se kterou vysadíme novou Alej svobody

Výzva skončila. Vítězem se stala Příbram. Gratulujeme!

Výzva je určena pro obce, které mají:

 • zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů;
 • zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů;
 • zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu.

Přečtěte si kompletní výzvu

   

Nadace Partnerství zajistí:

 • kvalitní sadební materiál
 • dopravu sazenic
 • materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky)
 • odborný dohled při výsadbě
 • organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií
 • zapůjčení nářadí
 • zpracování grafických materiálů
 • zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce
 • medializaci výsadbové akce

Harmonogram grantové výzvy v roce 2021

 • Příjem žádostí: do 31. 5. 2021
 • Vyhlášení vybrané obce: 15. 6. 2021
 • Plánování výsadby: 1. 7. 2020 – 12. 11. 2021
 • Realizace výsadby: 13. 11. 2021

Více o Alejích svobody
Sázíme budoucnost: Granty na výsadby stromů

VÝZVA SKONČILA

Získejte až 60 tisíc na výsadbu a péči o stromy.

Celkově bude rozděleno nejméně 1,5 milionu Kč
Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 60 000 Kč


Stáhněte si kompletní znění výzvy v .pdf

O grant mohou žádat neziskové organizace, obce, školy, příspěvkové a další obdobné organizace (stáhněte si kompletní znění výzvy, kde najdete úplný výčet oprávněných žadatelů).​

Harmonogram:

 • do 31. 5. 2021 příjem žádostí pro internetové hlasování Stromy místo letáků, žádosti zaslané do 31.5. automaticky postoupí do internetové hlasování společnosti Makro a zdvojí tak svoji šanci na úspěch;
 • 28.6. – 12. 7. 2021 internetové hlasování Stromy místo letáků
 • do 31. 7. 2021 příjem žádostí pro hodnocení odbornou komisí (do hodnocení budou zařazeny také projekty odeslané před 1. 6. 2021, které nezískají podporu v internetovém hlasování);
 • 31. 7. 2021 zveřejnění výsledků internetového hlasování;
 • 7. 9. 2021 zveřejnění výsledků hodnocení odborné komise;
 • do 30. 9. 2021 uzavření smluv s úspěšnými žadateli;
 • od 1. 10. do 30. 11. 2021 realizace projektů.

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů a keřů;
 • do maximální ceny 1 500 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
 • od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů);
 • zakoupení nezbytného materiálu;
 • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči;
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů;
 • odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč;
 • následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom.

Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, realizace projektu je možná od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

Děkujeme našim partnerům!

Generálním partnerem iniciativy Sázíme budoucnost je Nadace Tipsport.

Jak správně naplánovat výsadbu
Jarní výzva: Škoda stromky

Výzva skončila.

Získejte až 70 tisíc na výsadbu stromů a sazenic!

Celkově bude rozděleno nejméně 1,5 milionu Kč
Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 70 000 Kč


Stáhněte si kompletní znění výzvy v .pdf

O grant mohou žádat neziskové organizace, obce, školy, příspěvkové a další obdobné organizace (stáhněte si kompletní znění výzvy, kde najdete úplný výčet oprávněných žadatelů).​

Harmonogram:

 • Příjem žádostí do 7. 4. 2021
 • Zveřejnění podpořených projektů na webu nadacepartnerstvi.cz: 30. 4. 2021
 • Realizace projektů: 1. 3. 2021 30. 6. 2021 (jarní výsadby), 1. 9. 2021  – 30. 11. 2021 (podzimní výsadby)
 • Zaslání závěrečné zprávy: do 1. února 2022

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů a keřů;
 • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
 • do maximální ceny 20 za sazenici (včetně DPH) u lesnických výsadeb;
 • není možné žádat pouze na výsadbu keřů (jsou podporovány pouze jako doplněk k výsadbě stromů). S výsadbou keřů musí být také spojena výsadba minimálně 10 sazenic stromů;
 • nákup materiálu ke stabilizaci sazenic (kůly, pletivo, chráničky, popruhy na úvazy) až do 5 % z celkových  nákladů, nebo uhrazení následné péče (zakládací řez, zálivka) ve výši 5 % nákladů na sazenice.

Děkujeme našemu partnerovi Škoda Auto!

Jak správně naplánovat výsadbu
Mimořádná výzva pro finalisty Stromu roku

TATO VÝZVA JE NEVEŘEJNÁ

Grantová výzva pro finalisty ankety Stromu roku 2020 a stromy, kterým byl udělen titul Strom hrdina 2020.

Pokud jste skončili ve finále ankety Strom roku České republiky 2020 nebo Vašemu stromu byl udělen čestný titul Strom hrdina 2020, můžete žádat na výsadbu nebo ošetření stromů v této mimořádné výzvě.

Více informací na požádání poskytne Silvie Zeinerová Sanža.

Ostatním zájemcům o grant doporučujeme zkusit štěstí v jiné z aktuálně otevřených výzev.

Zapojte se do ankety Strom roku
Zelené oázy 2020-2021

Výzva skončila. Další otevřeme 08/21

Získejte až 140 tisíc na svůj projekt. Společně vrátíme přírodu do města!

Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? Že jste čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého města či obce? Že nemáte možnost si v klidu užít stromů, vody, prostě kousku přírody? Právě to nyní můžete změnit! I za vámi totiž míří Zelené oázy – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL.

Harmonogram a hlavní podmínky výzvy

 • žádost je možné podat do 31. 10. 2020 (včetně);
 • oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí;
 • minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč;
 • realizace projektu je možná od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021 na celém území ČR;
 • zveřejnění podpořených projektů 8. 2. 2021;
 • zaslání průběžné zprávy 20. 6. 2021;
 • zaslání závěrečné zprávy 10. 12. 2021;
 • není stanoven poměr mezi grantem a spoluúčastí příjemce.

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin;
 • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.);
 • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele);
 • zakoupení/zapůjčení nářadí​;
 • odborné poradenství;
 • tvorba výukových materiálů;
 • propagace projektu;
 • tisk a tvorba informačních materiálů;
 • mzdové náklady.

Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout. Pomozte vrátit přírodu do měst a obcí. Vytvářejte s námi zelené oázy!

Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost MOL.  

Více o zelených oázách
Zelené oázy 2019-2020

Výzva skončila. Další otevřeme 08/21

Dvacet projektů uspělo v 5. ročníku zelených oáz, gratulujeme!

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin;
 • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.);
 • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele);
 • zakoupení/zapůjčení nářadí​
 • odborné poradenství 
 • tvorba výukových materiálů
 • propagace projektu
 • tisk a tvorba informačních materiálů
 • mzdové náklady

Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? Že jste čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého města či obce? Že nemáte možnost si v klidu užít stromů, vody, prostě kousku přírody? Právě to nyní můžete změnit! I za vámi totiž míří Zelené oázy – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL.

Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout. Pomozte vrátit přírodu do měst a obcí. Vytvářejte s námi zelené oázy!

Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost MOL.  

Více o zelených oázách
Alej svobody '20

Výzva skončila.

Vítězem výzvy se stal Šatov, gratulujeme!

Výzva je určena pro obce, které mají:

 • zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů;
 • zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů;
 • zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu.

Podívejte se, jak probíhala loňská výsadba:


   

Nadace Partnerství zajistí:

 • kvalitní sadební materiál
 • dopravu sazenic
 • materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky)
 • odborný dohled při výsadbě
 • organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií
 • zapůjčení nářadí
 • zpracování grafických materiálů
 • zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce
 • medializaci výsadbové akce

Přijďte s námi sázet

Podpořené projekty

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
nastavení

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu