Granty

Zmeňte své okolí k lepšímu

Nadační příspěvky udělujeme organizacím po celé České republice. Žádat o ně mohou obce, školy i neziskovky. Za více jak čtvrt století našeho fungování jsme pomohli více jak třem a půl tisícům projektů celkovou částkou 438 729 326 korun.

0 podpořených komunit
0 rozdělených milionů
0 udělených grantů

Podejte si žádost o grant u Nadace Partnerství

Máte chuť udělat něco pro místo, kde žijete? Podívejte se na naše grantové výzvy. Nabídku grantů neustále aktualizujeme, pro přehled o nejnovějších výzvách nezapomeňte odebírat náš newsletter.

Jak získat grant

Pro co největší komfort při podání žádosti, přes podpis smlouvy a vyplacení peněz až po vyplnění závěrečné zprávy, jsme vyvinuli unikátní on-line grantovou databázi Grantys.

Ta vás procesem žádosti provede krok za krokem. Projděte si také návod na používání databáze Grantys – ušetří vám při vyplňování čas.  

U každé grantové výzvy si nezapomeňte pečlivě přečíst její podmínky. Některé výzvy mají omezený okruh vhodných žadatelů nebo způsobilých výdajů. 

Pokud jste již náš grant obdrželi, moc Vám gratulujeme! Podmínky pro jeho čerpání si můžete připomenout v sekci Proběhlé výzvy.

Aktuální výzvy

Zelené oázy 2020-2021

Výzva otevřena do 31. 10. 2020!

Získejte až 140 tisíc na svůj projekt. Společně vrátíme přírodu do města!

Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? Že jste čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého města či obce? Že nemáte možnost si v klidu užít stromů, vody, prostě kousku přírody? Právě to nyní můžete změnit! I za vámi totiž míří Zelené oázy – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL.

Harmonogram a hlavní podmínky výzvy

 • žádost je možné podat do 31. 10. 2020 (včetně);
 • oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí;
 • minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč;
 • realizace projektu je možná od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021 na celém území ČR;
 • zveřejnění podpořených projektů 8. 2. 2021;
 • zaslání průběžné zprávy 20. 6. 2021;
 • zaslání závěrečné zprávy 10. 12. 2021;
 • není stanoven poměr mezi grantem a spoluúčastí příjemce.

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin;
 • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.);
 • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele);
 • zakoupení/zapůjčení nářadí​;
 • odborné poradenství;
 • tvorba výukových materiálů;
 • propagace projektu;
 • tisk a tvorba informačních materiálů;
 • mzdové náklady.

Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout. Pomozte vrátit přírodu do měst a obcí. Vytvářejte s námi zelené oázy!

Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost MOL.  

Více o zelených oázách

Proběhlé výzvy

Granty na výsadby stromů 2020

Výsledky vyhlásíme už 7. 9. 2020

Výzva byla otevřena do 31. 7. 2020 // Výše grantu 10 000 Kč – 40 000 Kč

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů a keřů
 • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
 • od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů);
 • zakoupení nezbytného materiálu
 • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
 • odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč;
 • následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele).

Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, realizace projektu je možná od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

Jak správně naplánovat výsadbu
Zelené oázy 2019-2020

Přihlaste se také do nové výzvy!

Dvacet projektů uspělo v 5. ročníku zelených oáz, gratulujeme!

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin;
 • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.);
 • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele);
 • zakoupení/zapůjčení nářadí​
 • odborné poradenství 
 • tvorba výukových materiálů
 • propagace projektu
 • tisk a tvorba informačních materiálů
 • mzdové náklady

Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? Že jste čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého města či obce? Že nemáte možnost si v klidu užít stromů, vody, prostě kousku přírody? Právě to nyní můžete změnit! I za vámi totiž míří Zelené oázy – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL.

Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout. Pomozte vrátit přírodu do měst a obcí. Vytvářejte s námi zelené oázy!

Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost MOL.  

Více o zelených oázách
Hledáme obec, se kterou vysadíme Alej svobody

Alej společně vysadíme 14. 11. 2020

Vítězem výzvy se stal Šatov, gratulujeme!

Výzva je určena pro obce, které mají:

 • zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů;
 • zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů;
 • zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu.

Podívejte se, jak probíhala loňská výsadba:


   

Nadace Partnerství zajistí:

 • kvalitní sadební materiál
 • dopravu sazenic
 • materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky)
 • odborný dohled při výsadbě
 • organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií
 • zapůjčení nářadí
 • zpracování grafických materiálů
 • zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce
 • medializaci výsadbové akce

Přijďte s námi sázet

Podpořené projekty

Kontaktní osoba

Radim Cenek

Radim Cenek

Grantový manažer

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pražská pobočka
 Pobočka v Bruselu