Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

VÝZVA PRODLOUŽENA: Osvěž město jablky 2019

Výzva | 4. 3. 2019 – 30. 6. 2019
Výsledky | 30. 7. 2019
Výše grantu | 10 000 Kč – 30 000 Kč

POZOR! VÝZVA PRODLOUŽENA DO KONCE ČERVNA

Cíl grantu

Podpora výsadby jabloňových stromů v rámci k. ú. města Brna, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.
 

Kompletní výzva ke stažení

 

Svou žádost vyplňte do on-line grantové databáze Grantys:


Nevíte si rady? Použijte návod na používání databáze Grantys

 

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů a keřů
 • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
 • od minimálně 10 kusů sazenic jabloňových stromů;
 • zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky);
 • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10% celkové žádané částky);
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10% celkové žádané částky).
 

Harmonogram výzy

 • Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 30 000 Kč
 • Příjem žádostí: do 30. 6. 2019
 • Realizace projektů: od 1. 10. do 30. 11. 2019
 • Zaslání závěrečné zprávy: do 10. 12. 2019

Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019.

Pozor! Výzva je určena pouze pro právnické osoby.


Potřebujete vědět, jak vybrat sazenice a jak naplánovat výsadbu?

 
Výzva je realizována v rámci kampaně Osvěž město jablky společně se značkou Strongbow.