Všechny žádosti se vyplňují on-line v grantové databázi Grantys. Ještě před vyplněním si podrobně přečtěte podmínky grantové výzvy, ve které chcete o grant žádat. Projděte si také návod na používání databáze Grantys – ušetří vám při vyplňování čas.