Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Čtvrtá výzva Blokového grantu - obdrželi jsme 80 žádostí

V poslední výzvě Blokového grantu jsme obdrželi 80 žádostí v celkové výši téměř 80 milionů korun. Rozdělovat v ní můžeme ale pouze přes 10,7 milionů korun. V následujících dnech tak začne pečlivé posuzování všech žádostí, o podpořených budeme informovat začátkem listopadu.


Přehled počtu žádostí

 • celkový počet doručených žádostí (v termínu uzávěrky): 80
 • počet žádostí v sociální oblasti: 53
 • počet žádostí v environmentální oblasti: 27

Přehled výše požadované finanční podpory

 • celková výše požadované finanční podpory: 79 993 272 Kč, z toho:
 • Moravskoslezský kraj: 32 31 933 920 Kč
 • Olomoucký kraj: 27 27 086 469 Kč
 • Zlínský kraj: 21 20 972 883 Kč
 

Další postup v hodnocení žádostí

 • 1. kolo: kontrola formálních náležitostí a oprávněnosti žádostí (4 týdny)
 • 2. kolo: kontrola od externích odborných hodnotitelů - věcné zhodnocení (každou žádost budou hodnotit minimálně 2 hodnotitelé)
 • 3. kolo: začátek října: posouzení hodnotící komise, která vydá finální doporučení o sub-projektech vhodných k podpoře pro správní radu Nadace Partnerství
 • začátek listopadu: zveřejnění výsledků

Podpořené sub-projekty budou moci zahájit práci k 1. 12. 2013.

600p-Swiss-Cntrb-NAP.jpg