Vážíme si pomoci vás všech – individuálních i firemních dárců, protože fenomén dárcovství vychází z hlubokých základů lidského chování a tvoří významnou součást naší morálky, našeho života a společenského soužití v každé demokratické společnosti.

Díky vašim darům se nám daří každoročně podporovat aktivní komunity, lidi a organizace, které se starají o šetrný rozvoj české krajiny, měst i obcí . Skrze svůj dar se stáváte součástí skupiny lidí, kteří se zapojují do ochrany životního prostředí a přispívají k rozvoji aktivních komunit lidí, kterým není jedno, v jakém prostředí žijí.